Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon asus koostama raportit kodanikuühenduste osalusest Eesti välis- ja julgeolekupoliitika kujundamisel, et paremini hinnata olukorda ning teha valitsusele vastavaid ettepanekuid avaliku võimu ja kodanikualgatuse paremaks koostoimeks nimetatud valdkonnas.

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul on eriti oluline ajal, mil Eesti on peagi saamas Euroopa Liidu ja NATO täisliikmeks, pöörata tõsist tähelepanu rahvusvaheliste suhete uurimise seisule Eestis ning kodanikuorganisatsioonide võimele kaasa rääkida avaliku võimu otsustusportsessis.

”Eesti välispoliitika avardumine eeldab pidevat seisukohtade kujundamist, kus senisest suurem roll peaks olema ka valitsusvälistel organisatsioonidel. Eriti oluline on taolist sõelumist kasutada tundlikes või pikemat arutelu vajavates küsimustes,” ütles Mihkelson.

Samuti rõhutas Mihkelson, et levinud kartus, nagu Eesti oleks liiga väike taolise suuna tugevdamiseks, on alusetu. ”Riigi edukuse tagatiseks on ühiskonna aktiivne osalemine poliitikate kujundamisel ning selleks ei saa ükski demokraatlikult toimiv riik olla liiga väike,” rõhutas Mihkelson.

Raporti koostamise aluseks on Riigikogu poolt 12. detsembril 2002 heaks kiidetud ”Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon”. Selle dokumendi ühe põhimõtte kohaselt teevad kodanikuühendused ja avalik võim ”koostööd eri valdkondade poliitikate väljatöötamisel, elluviimisel ja hindamisel”.

Raporti koostamiseks kuulab komisjon ära Eesti välispoliitika eksperdid, rahvusvaheliste suhete õppejõud, erinevate välispoliitilist dimensiooni omavate kodanikuühenduste esindajad. Samuti kasutab komisjon olukorrale hinnangute andmisel teiste riikide kogemust.

Komisjoni tänasel istungil andis tervikülevaate kodanikuühenduste avaliku võimuga koostoime hetkeseisust Avatud Eesti Fondi esinaine Mall Hellam. Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Andres Kasekamp tutvustas aga komisjonile instituudi tegevust, arenguplaane ning andis omapoolse hinnangu rahvusvaheliste suhete uurimise hetkeseisule Eestis.

Riigikogu pressitalitus

22. september 2003

Lisainformatsioon:

Marko Mihkelson, tel 05141442

Tagasiside