Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjoni kohtumisel Euroopa Parlamendi liikme Siiri Oviiriga oli lähemalt kõne all tema tegevusEuroopa Parlamendi tööhõive ja sotsiaalkomisjonis ning valimised Aserbaidžaanis.

Oviir andis ülevaate tööhõive ja sotsiaalkomisjoni tegevusest ja teemadest, millega ta on komisjonis seotud. Muuhulgas puudutas Oviir sotsiaalse hõivatuse küsimust uutes liikmesriikides. Oviiri sõnul väljendati komisjoni sellekohases raportis muret, et lõhe uute ja vanade liikmesriikide sotsiaalsüsteemide vahel on liiga suur.

Lisaks eelnevale on komisjonis valmimas globaliseerumise sotsiaalset mõõdet käsitlev raport.

Samuti puudutati Aserbaidžaani teemat, arvestades, et Oviir on ka Kaukaasia riikidega tegeleva delegatsiooni – Delegatsioon parlamendi ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia koostöökomisjonides – liige. Väliskomisjoni liikmed tundsid huvi Oviiri arvamuse vastu Aserbaidžaanis toimunud valimistest. Vahetati mõtteid ka Aserbaidžaani olukorrast laiemalt.

Aserbaidžaani valimiste teema juurde tuleb väliskomisjon tagasi oma esmaspäevasel istungil.

Lisaks juba mainitud komisjonile ja delegatsioonile osaleb Oviir ka naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonis ning asendusliikmena kodanike õiguste ning justiits- ja siseasjade komisjoni tegevuses. Samuti on ta asendusliige delegatsioonis Jaapaniga suhtlemiseks.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside