Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon otsustas oma tänasel istungil kiita heaks väliskomisjoni 2011-2012. aasta Aasia-strateegia kuulamiste põhjal valminud raporti „Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025“, mille raportöör on komisjoni esimees Marko Mihkelson. Raport saab avalikkusele kättesaadavaks 31. mail, kui see väliskomisjoni ettepanekul tuleb olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutlusele Riigikogu täiskogus.

„Hiina, aga ka India kiire esiletõus viimase paarikümne aasta jooksul on olnud teguriks, mis  on  sundinud  kogu  maailma  üha  enam  Aasia  vastu  huvi  tundma.  Varasemad  edulood nagu  Jaapan,  Korea  Vabariik,  Hongkong,  Singapur  ja  teised  lisavad  Aasia  pildile  mõistagi juurde dünaamikat ning mitmetahulisust,“ märgib Marko Mihkelson raporti sissejuhatuses.

Mihkelsoni sõnul pole olemas  ühtset Aasia-käsitlust ning  seda ei taotle  ka  käesolev raport. „Pigem on oluline tajuda Aasia sisemist mitmekülgsust ning sellest tulenevaid võimalusi. Eestil on seejuures oluline määratleda nii lühema- kui ka pikemaajalised huvid seoses Aasiaga,“ leiab Mihkelson.

Raport annab ülevaate Aasia suundumustest kuni 2025. aastani, teeb kokkuvõtte väliskomisjoni Aasia-teemalistest kuulamistest ning vaatleb lähemalt nii Eesti välis- kui ka majanduspoliitikat ning samuti haridus- ja teaduskoostööd ning kultuurisuhteid Aasia suunal.

Väliskomisjoni raport sisaldab kokku 24 soovitust Vabariigi Valitsusele. Komisjon otsustas täna, et esimest tagasisidet esitatud soovitustele oodatakse käesoleva aasta sügisistungjärgu jooksul.

Raport sisaldab nii lisasid kui ka hulganisti illustreerivat materjali – graafikuid, tabeleid, skeeme ja fotosid.

Käesoleva raporti koostamisel viis väliskomisjon läbi kuulamisi erinevate ministeeriumide  ja  ametkondade,  era-  ning  kolmanda  sektori  esindajatega.  Teema  süsteemsemaks käsitlemiseks telliti Tallinna Ülikooli teadlaste töörühmalt analüüs, mis on eraldi kättesaadav Riigikogu uuringuveebis.  Regioonis   toimuva   paremaks mõistmiseks külastas väliskomisjoni delegatsioon 2011. aasta novembris Jaapanit ja Korea  Vabariiki, 2012. aasta märtsis viibis komisjoni esimees koos Eesti Arengufondi delegatsiooniga Indias. 

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside