Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjoni järjekordsel kuulamised energiajulgeoleku teemal osalesid Euroopa Parlamendi liikmed Toomas Hendrik Ilves ja Andres Tarand, kes andsid ülevaate Euroopa Liidu energiapoliitikas valitsevaist hoiakuist.

Mõlemad avaldasid kahtlust Euroopa Liidu valmisolekus välja kujundada ühtne energiapoliitika, kuna liikmesriikide huvid on neis küsimustes väga erinevad ja sageli vastakad. Vajaduse ühtse energiapoliitika järel võib Ilvese hinnangul tekitada alles mingi sügavam kriis või mõni Venemaa ootamatu samm, kus Venemaa seab näiteks gaasihinna sõltuvusse viisavabaduse sisseseadmisest.

Tarand pidas Euroopa Liidu ühtsest energiasüsteemist reaalsemaks Balti riikide energiasüsteemi väljaarendamist koos Skandinaaviamaadega ehk nn Läänemere ringi tekitamist.

Ilves peatus lähemalt tõsiasjal, et Venemaa kasutab oma energiaressursse välispoliitilistel eesmärkidel, mida kannab endas ka rajatav gaasijuhe Saksamaale. Detsembris toimunud Ukraina gaasikraanide sulgemine avas ta hinnangul lõpuks ka Euroopa silmad. Üheks ohutendentsiks on Ilvese sõnul see, et Venemaa ostab üles SRÜ riikide transiitvõrke ja soovib seda teha näiteks Inglismaal ning mujal Euroopa riikides, milles sisalduvaid ohte keeldus Euroopa Liit pikka aega tunnistamast.

„Venemaa on asunud kasutama energiat samasuguse relvana nagu külma sõja ajal tuumarelva. Kuna tuumrelv enam poliitikategemiseks ei sobi, siis nüüd on võetud kasutusele energeetika,” tõdes Ilves.

Ilvese sõnul on Eesti üks viiest riigist, kes on 100%-lises sõltuvuses Venemaa gaasist, mistõttu oleks Eestil viimane aeg mõelda alternatiivsete energiaressursside kasutamisele. Nii Ilves kui Tarand tõstsid esile vajadust kasutada rohkem tuuleenergiat ja teisi taastuvenergia allikaid, mille suuremat kasutuselevõttu tuleks nende kinnitusel seadusandlikult toetada.

Tänane kuulamine oli kolmas väliskomisjoni selle aasta kevad-sügisesele perioodile kavandatud kuulamiste seerias. Varem on kuulatud sel teemal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning välisministeeriumi esindajaid. Samuti on väliskomisjon tellinud energeetikapoliitika alase uurimuse, milles teostajaks on Eesti Välispoliitika Instituut.

Väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa sõnul on nende kuulamiste eesmärgiks välja kujundada väliskomisjoni seisukohad nii nagu seda tehti Venemaa-teemaliste kuulamistega, ning esitada need seisukohad valitsusele.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside