Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel väliskomisjoni ja EL asjade komisjoni kohtumisel Eesti välisesinduste juhtidega peatuti nii strateegilisematel teemadel kui ka praktilistel küsimustel. Arutelu keskmeks kujunes mõttevahetus selle üle, kuidas toimub otsustusprotsess Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. Samuti käsitleti hetkel päevakorras olevaid rahvusvahelisi teemasid.
 
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson tõdes, et koostöö Riigikogu ja välisministeeriumi vahel on läbi aastate olnud väga hea, seda nii välispoliitika kui Euroopa Liidu küsimustes.
 
Mihkelson andis ülevaate väliskomisjoni töös olevatest olulisematest teemadest ja tõstatas mitmeid küsimusi, mida komisjon kavatseb tulevikus lähemalt käsitleda. Sügisistungjärgul jätkatakse Mihkelsoni kinnitusel Aasia strateegia kuulamisi, samuti pööratakse suuremat tähelepanu Eesti välisesinduste võrgustiku sisulisele analüüsimisele. Tulevikku vaadates rõhutas Mihkelson, et Eesti välispoliitilises mõtlemises vajab sügavamat lahtiseletamist riigi väärtuste ja huvide mõiste.
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Taavi Rõivase sõnul on Eesti lähiaja suurimateks väljakutseteks takistada osa Euroopa Liidu riike tabanud võlakriisi mõjude kandumist üle kogu Euroopa ning maksimaalselt Eesti arengusse panustava finantsperspektiivi koostamine järgmiseks seitsmeks aastaks. Mõlemas küsimuses on Rõivase hinnangul väga vajalik parlamendi ja välisteenistuse aktiivne koostöö.
 
Kohtumine toimus Eesti välisesinduste juhtide konverentsi raames. Konverents leiab aset Tallinnas 22.-23. augustil.

 

Riigikogu pressitalitus
Tagasiside