Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon otsustas oma tänasel istungil algatada Aasia-strateegiat puudutava raporti koostamise. Raport kannab nime „Eesti võimalused ja huvid suhetes Aasia riikidega ning soovitused Aasia-suunaliste strateegiate väljatöötamiseks“ ning selle koostajaks on väliskomisjoni otsuse kohaselt komisjoni esimees Marko Mihkelson. Raport peaks valmima 2012. aasta kevadistungjärgul  ja see võiks olla aluseks arutelu korraldamiseks Riigikogu täiskogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena.

Raport peaks andma vastused küsimustele, milline on või saab olema Eesti välispoliitika tegevus ja prioriteetide asetus Aasia suunal ning missugused võiksid olla Aasia riikide ja Eesti vastastikused majandussuhted ning haridus- ja kultuurialane koostöö.  Kavas on võtta vaatluse alla  nii vastavate ministeeriumite kui ka EASi tegevus Aasia suunaliste suhete arendamisel.
 
Väliskomisjon alustas Aasia-teemalisi kuulamisi selle aasta kevadel. Kuulamiste eesmärgiks on kaardistada Eesti välispoliitilised ja majanduslikud huvid Aasia suunal laiemalt ning anda omapoolseid soovitusi tegevuskavade koostamisel. Kuulamiste raames valmib Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi töörühmalt tellitud uuring Eesti välispoliitilisest strateegiast Aasia suunal, mis peaks andma visiooni Aasiast ning Eesti huvidest selles regioonis kuni aastani 2025. Strateegia vaheraportit tutvustas tänasel komisjoni istungil töörühma liigeTanel Mae.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside