Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti, Läti, Leedu, Tšehhi, Iiri, Poola, Ukraina, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide parlamentide väliskomisjonide esimehed toonitavad ühisavalduses, et Nord Stream 2 gaasijuhtme valmimine õõnestab Euroopa gaasiturgu, ohustab julgeolekut ning seab ohtu Ukraina niigi ebakindla suveräänsuse.

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul võib Ameerika Ühendriikide ja Saksamaa ühine otsus anda Nord Stream 2 lõpuleehitamiseks roheline tuli pingestada kogu Euroopa julgeolekuolukorda. „Projekti lõpuleviimine annab Venemaale veel ühe võimaluse Ukraina kui olulise energiatransiidiriigi survestamiseks ja väljapressimiseks. Asjaosalised peavad mõistma, et gaasijuhtme ainus kasusaaja on Venemaa – tegemist on tõsise julgeolekukriisiga,“ lisas ta.

Mihkelsoni sõnul toonitatakse ühisavalduses, et oluline on võtta kollektiivne kohustus suurendada toetust Ukraina julgeolekule ja kaitsevõimele, seejuures esitada selge tegevuskava Ukraina liikumiseks NATO alliansiga ühinemise poole ning leppida kokku Ukraina Euroopa Liidu liikmelisuse perspektiivis. „Peame võtma ühise kohustuse suurendada toetust Ukraina julgeolekule ja kaitsevõimele, et ära hoida praeguse julgeolekukriisi süvenemine, mida võimendavad Nord Stream 2 tekitatud ohud,“ rõhutavad väliskomisjonide esimehed. Samuti kutsutakse NATO-t üles võtma endale kohustus tugevdada heidutust eelkõige oma idatiival, Läänemerest Musta mereni.

Allakirjutanud peavad Nord Stream 2 projekti geopoliitiliseks projektiks, mille eesmärk on energiaturu domineerimise kaudu laiendada Venemaa mõju Euroopale. „Nord Stream 2 valmimise ja töösserakendamise tõenäoline tagajärg on ühtse, liberaliseeritud ja avatud Euroopa gaasituru õõnestamine varustusallikate Nord Stream 2 süsteemi koondamise ja alternatiivsetesse süsteemidesse investeerimise takistamise teel,“ märgitakse ühisavalduses. „Ootame, et Saksamaa võtaks endale selge kohustuse vähendada sõltuvust Venemaalt imporditavast gaasist ja liikuda roheenergia kasutuselevõtu poole.“

Ühtlasi toonitatakse, et kõigi Nord Stream 2-ga seotud edasiste kokkulepete korral peetaks konsultatsioone kogu transatlantilise pere üleselt. „Venemaa pahatahtliku agressiooniga võitlemine on kogu NATO, kõigi ELi liikmete ning meie Kesk- ja Ida-Euroopa partnerite riikliku julgeoleku huvide seisukohalt elulise tähtsusega,“ rõhutavad allakirjutanud.

Avalduse ingliskeelne ja eestikeelne täistekst

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside