Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Seitsme riigi väliskomisjonide esimehed tegid täna ühisavalduse, milles kutsuvad tugevdama sanktsioone Venemaale ja suurendama toetust Ukrainale, samuti peatama turismi ja piirama sissesõiduviisade väljastamist Venemaa kodanikele.

„Oma riikide parlamentide väliskomisjonide esimeestena, vastusena Venemaa Föderatsiooni jätkuvale provotseerimata ja ebaõiglasele agressioonisõjale Ukraina vastu, me:

märgime, et Venemaa agressioonisõda Ukraina kui suveräänse riigi vastu on rahvusvahelise õiguse, sealhulgas ÜRO harta tõsine rikkumine;

rõhutame, et alates Venemaa provotseerimata sõjalisest rünnakust Ukraina vastu 24. veebruaril 2022 on kaksteist miljonit ukrainlast olnud sunnitud kodudest põgenema ja üle viie miljoni on olnud sunnitud põgenema kodumaalt;

viitame inimõigusorganisatsioonide ja rahvusvaheliste vaatlusmissioonide mitmetele raportitele Venemaa relvajõudude poolt Ukraina tsiviilelanike vastu toime pandud kuritegude kohta, mis hõlmavad piinamisi, vägistamisi, mõrvu ja tsiviilelanike massilist kinnipidamist nn filtreerimiskeskustes, samuti ulatuslikku deporteerimist;

rõhutame Venemaa valitud taktika ebamoraalset ja ebaseaduslikku olemust ning eriliselt julmade ja ebatäpsete relvade laialdast kasutamist, mis tekitab püsivaid vigastusi ja kohutavaid kannatusi – sellise laskemoona kasutamisega rikub Venemaa rahvusvahelisi norme. Vene väed kasutavad Ukrainas rahvusvahelisel tasandil keelatud kobarlaskemoona, et külvata hirmu ja tappa valimatult tsiviilisikuid;

toonitame, et Vene sõjaväelaste ja relvastuse kasutamine Zaporižžja tuumaelektrijaamas, mis on Euroopa suurim tuumaelektrijaam, on lubamatu ning eirab tuumaohutuse ja -julgeoleku seitsme samba all välja toodud ohutus-, julgeoleku- ja tagatispõhimõtteid;

märgime, et Venemaa relvajõudude kohalolu Zaporižžja tuumaelektrijaamas ei võimalda jaama operaatoril ja Ukraina ametivõimudel täita rahvusvaheliste konventsioonide alusel võetud tuuma- ja kiirgusohutuse alaseid kohustusi;

kutsume tungivalt Venemaa Föderatsiooni viima välja oma sõjalisi jõude ja muid volitamata isikuid Zaporižžja tuumaelektrijaamast, selle vahetust lähedusest ja kogu Ukrainast;

väljendame veelkord oma kõige karmimat hukkamõistu Venemaa Föderatsiooni jätkuvale provotseerimata ja õigustamatule agressioonisõjale Ukraina vastu. Venemaa Föderatsioon peab viivitamata oma väed Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud piiridest välja viima

ning austama Ukraina territooriumit ja enesemääramisõigust;

kutsume euroatlandi kogukonda ja selle partnereid kiiremas korras tugevdama ja kohaldama terviklikke sanktsioone Venemaa Föderatsiooni vastu, et võtta Vene sõjaväelt võimekus jätkata sõjalist rünnakut Ukrainas; suurendama sõjalist, rahalist, humanitaarvaldkonna ja diplomaatilist toetust Ukrainale; toetama ühehäälselt algatusi, mis mõistavad hukka Venemaa sõjalise tegevuse Ukrainas, ja üleskutseid tuua kuritegude toimepanijad kohtu ette; isoleerima Venemaa rahvusvahelistest ja piirkondlikest organisatsioonidest ning võtma vastu samaväärsed otsused ja rakendama samaväärseid sanktsioone Valgevene kui Venemaa sõjalise agressiooni toetaja suhtes;

kutsume Euroopa Liidu liikmesriike ja teisi lääne liitlasi viivitamata peatama turismi ning piirama Venemaa Föderatsiooni kodanikele sissesõiduviisade väljastamist;

mälestame kõiki Venemaa poolt Ukrainas toime pandud agressiooni ohvreid – tuhandeid tsiviilisikuid ja Ukraina kaitsjaid;

väljendame solidaarsust Ukraina riigi ja rahvaga.“

Avaldusega on ühinenud Eesti, Leedu, Läti, Poola, Soome, Taani ja Tšehhi väliskomisjonide esimehed. Eestist on avaldusele alla kirjutanud Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Avalduse täistekst eesti, inglise ja ukraina keeles

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6591, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside