Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kümne Euroopa Liidu parlamendi väliskomisjoni esimehed tegid ühisavalduse, milles väljendavad muret ja pettumust Hiina Rahvavabariigi hiljutise otsuse üle kehtestada Hongkongi elanike nõusolekuta Hongkongi erihalduspiirkonnas Hiina Rahvavabariigi seadus riikliku julgeoleku tagamise kohta.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ütles, et kuna seaduse võttis vastu Peking, mitte Hongkong, on tegemist ÜRO juures hoitava Hiina-Briti 1984. aasta ühisdeklaratsiooni otsese rikkumisega. „See deklaratsioon sätestas, et Hongkong säilitab oma täidesaatva, seadusandliku ja kohtuvõimu autonoomia vähemalt kuni 2047. aastani. Hiina äsjane samm aga kokkulepitut enam ei arvestanud ja sellise rikkumisega ei saa mina ja mu kolleegid teistest parlamentidest kuidagi nõus olla. Otse vastupidi – me taunime seda,“ sõnas Eesmaa.

Väliskomisjonide juhid märgivad, et seadus tekitab tõsist muret selle pärast, et sellega õõnestatakse kohtulikku sõltumatust, andes riikliku julgeolekuga seotud juhtumite arutamisel õiguse kohtunikke määrata mitte Hongkongi ülemkohtunikule, vaid selle liidrile. See ohustab allakirjutanute teatel tsiviilõigusi ja äristabiilsust.

„Lisaks rikutakse Hiina jurisdiktsiooni lubamisega nii ühisdeklaratsiooni kui ka Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti. Samuti on see õigusakt vastuolus Hiina enda kehtestatud Hongkongi põhiseadusega, mis sätestab, et Hongkong peab esitama omaenda riikliku julgeoleku alased õigusaktid,“ seisab avalduses.

Veel kirjutatakse, et Hongkongi autonoomia ja sõltumatu kohtuvõim on aastakümneid taganud selle elanike isikuõigused ja -vabadused ning on teinud selle territooriumist rahvusvahelise kaubandussüsteemi olulise osalise. „Hongkongi õigusi ja tähtsust arvestades ei saa selle seaduse kehtestamist vaadelda pelgalt riigisisese asjana. Õiguslikult siduvat lepingut rikkudes ja õigusriiki õõnestades õõnestab see ühtlasi hea usu põhimõtet rahvusvahelisi lepinguid sõlmivate riikide hulgas.“

Artikkel 38 tekitab väliskomisjonide esimeeste sõnul täiendavat muret, kuna sellega püütakse rikkuda teiste riikide suveräänsust. „Eksterritoriaalset jurisdiktsiooni nõudes rikub see sõnavabadust ka meie riikides, kus tsiviilõigusi kõrgelt väärtustatakse. Raske on mõista, kuidas saaks sõlmida väljaandmislepingu Hongkongi või Hiinaga, kui Pekingi nõudmised rikuvad nii otseselt põhilisi inimõigusi meie riikides,“ tõdetakse.

„Kutsume Hiina Rahvavabariiki üles mõtlema ümber otsust see seadus kehtestada ning pidama kinni oma lubadustest Hongkongi elanikele ja rahvusvahelisele kogukonnale,“ ütlevad allakirjutanud ühisdeklaratsiooni lõpetuseks.

Ühisavaldusele on alla kirjutanud Belgia, Eesti, Euroopa Parlamendi, Hollandi, Luksemburgi,  Läti, Norra, Saksamaa, Taani ja Ühendkuningriigi parlamentide väliskomisjonide esimehed.

Loe avaldust (inglise keeles)

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside