Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide väliskomisjonide esimehed kutsuvad ühisavalduses Riigiduumat ja Vene ametivõime üles taganema Molotovi-Ribbentropi pakti ja selle salaprotokolli hukkamõistva resolutsiooni tühistamisest.

1989. aastal võttis NSV Liidu Rahvasaadikute Kongress vastu otsuse, millega anti hukkamõistev hinnang 1939. aasta Nõukogude-Saksa mittekallaletungilepingule. Riigikogu väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa sõnul on Riigiduumas hetkel menetluses olev eelnõu, millega otsus tagasi võetakse, murettekitav katse ajaloo ümberkirjutamiseks. „Molotovi-Ribbentropi pakti ja selle salaprotokolli vahetuteks tagajärgedeks olid kümnete miljonite inimeste surma põhjustanud Teine maailmasõda, Balti riikide okupeerimine ning Poola jagamine kahe totalitaarse võimu vahel. Seaduseelnõuga üritatakse aga neid sündmusi moonutada ning õigustada väiksemate naabrite vastu sõjalise jõu kasutamist, seda maailmasõja ohvrite mälestuse arvel,“ rääkis ta.

Väliskomisjonide esimeeste ühisavalduses märgitakse, et ettepanek resolutsiooni tagasivõtmiseks ei mõjuta pakti ja selle salaprotokolli ühemõttelist hukkamõistmist rahvusvahelise õiguse kohaselt ebaseadusliku aktina. Samuti ei mõjuta see ajaloolaste hinnangut paktile.

Avalduses öeldakse, et totalitaarse imperialismi rehabiliteerimine menetletava seaduseelnõuga on katse õigustada suveräänsete riikide rahvusvahelisel õigusel põhineva võrdse kaitstuse hülgamist. „See on eriti ohtlik, sest õigustab, tegelikult kinnitab Venemaa Föderatsiooni praegust poliitikat Ukraina, Gruusia ja Moldova suhtes ning avab tee tulevastele võimalikele rahvusvahelise õiguse rikkumistele, mis kahjustavad naaberriikide iseseisvust ja suveräänsust,“ kirjutavad väliskomisjonide esimehed.

„Kutsume Riigiduumat ja Venemaa Föderatsiooni ametivõime üles tegema kõikvõimalikke jõupingutusi, et rajada oma suhted naabritega rahvusvahelisele õigusele, austusele nende suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu, usalduse taastamisele rahvusvahelistes suhetes ning heanaaberlike suhete taastamisele meie Euroopa-osas. Nendes jõupingutustes oleks esimene vajalik samm ettepaneku menetlemisest taganemine,“ toonitatakse avalduses.

Väliskomisjonide esimeeste avalduse täistekst.

Riigikogu toetas autentse ajaloomälu säilitamist ka 19. veebruaril vastu võetud avalduses „Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest“.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside