Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjoni delegatsioon on töövisiidil Šveitsis, et tutvuda rahvusvaheliste organisatsioonide tööga ja arutada nii arengu- ja humanitaarabi jaotamise põhimõtteid kui ka kaubandussuhete reguleerimist riikide vahel.

Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on Eesti paljude rahvusvaheliste organisatsioonide liige ja panustab nende tegevusse ka rahaliselt. Mihkelsoni sõnul on visiidi eesmärk saada ülevaade organisatsioonide tööst ja nende ees seisvatest ühistest väljakutsetest.

„Tänases maailmas, kus Eesti kordab väikeriigina reeglitepõhise maailmakorralduse olulisust, on just rahvusriikide ülestel rahvusvahelistel organisatsioonidel oluline ja kandev roll,“  ütles delegatsiooni juht Mihkelson. Delegatsiooni kuuluvad veel komisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ning liige Barbi Pilvre.

Delegatsioon kohtub ÜRO Genfi esinduse (UNOG) peadirektori Michael Mølleriga, kes korraldab ja koordineerib ÜRO erinevate asutuste ja organisatsioonide ning liikmesriikide esinduste suhtlemist. Olulise teemana käsitletakse Süüria kriisi, keemiarelva kasutamise erapooletut ja sõltumatut uurimist Süürias ning inimsusvastaste kuritegude toimepanijate vastutuselevõtmist.

Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (ICRC) esindajatega kohtumisel on fookuses nende tegevus Ukrainas. Ukraina on olnud üks Eesti arengukoostöö prioriteetsetest sihtriikidest juba üle kümne aasta. Alates Maidani sündmustest on Eesti abi Ukrainale ulatunud 6,7 miljoni euroni. Sel ja eelmisel aastal kokku on Ukraina abistamiseks planeeritud 2,2 miljonit eurot.

ÜRO inimõiguste ülemvolinikuga (OHCHR) kohtumisel on teemaks inimõiguste olukord nii Ukrainas kui Süürias. ÜRO pagulaste ülemvolinikuga (UNHCR) räägitakse samuti Ukraina ja Süüria operatsioonidest, aga ka globaalsetest trendidest seoses rändega. Maailmas on täna ligi 65,5 miljonit inimest, kes on erinevatel põhjustel olnud sunnitud kodust lahkuma, neist 22,5 miljonit on pagulased. Kõige rohkem pagulasi on pärit Süüriast, Afganistanist ja Lõuna-Sudaanist.

Arengu- ja humanitaarabi teemade kõrval leiavad käsitlemist ka väliskaubandusega seotud küsimused. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) esindajatega toimuval kohtumisel arutatakse, kuidas reguleerida ja lihtsustada kaubandussuhteid maailmas ning vältida kaubanduslikku diskrimineerimist.

Kohtumisel Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Programmide osakonna direktori Kareen Jabrega jagatakse Eesti kogemusi e-valitsemise lahendite edukal rakendamisel.  

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

Tagasiside