Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon kiitis tänasel videoistungil poolthäälteenamusega heaks „Välispoliitika arengukava 2030“ ning esitas arengukavale komisjonipoolse seisukoha. 

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa rõhutas, et arengukava peab olema elav ja avatud dokument. „Praeguse kriisi valguses on eriti oluline, et arengukava ei oleks kivisse raiutud, vaid elav käsitlus, mida on võimalik täiendada ja muuta vastavalt välis- või sisemõjude muutumisele,“ rääkis ta. Samuti tänas esimees erinevaid esinduskodasid ja Riigikogu komisjone, kelle ettepanekuid väliskomisjon arengukava kohta seisukoha kujundamisel arvesse võttis.

Komisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoni sõnul tunnustab komisjon laiapindse Eesti välispoliitika arengukava esmakordset koostamist. „Väikese riigina on Eesti haavatav üleilmsetest muutustest. Seega on välispoliitika eesmärkide ühtne sõnastamine kindlasti vajalik ning aitab süsteemsemalt tegutseda järjest keerulisemas rahvusvahelises keskkonnas,“ ütles ta. Samuti märkis Mihkelson, et komisjon peab oluliseks parlamendi kaasamist Eesti välissuhtlust puudutavate strateegiate loomisesse ning Riigikogule iga-aastase arengukava elluviimise ülevaate  esitamist.

Väliskomisjoni esitatud seisukohas rõhutatakse, et välispoliitika arengukava tuleb vaadata koos temaatiliste strateegiatega ning edaspidi tuleb neid käsitleda ühtse tervikuna.

Arengukava hõlmab riigi välispoliitilist tegevust aastani 2030 ning katab riigi julgeolekupoliitika, arengukoostöö ja kestliku arengu olulisust, välismajanduspoliitika tugevdamist, eestlaskonna kaasamist võõrsil, tõhusaid konsulaarteenuseid ning tugevat välisteenistust. Arengukava eesmärkide elluviimise eest vastutab Välisministeerium.

Välispoliitika arengukavaga määratakse kindlaks välispoliitilised eesmärgid ja tegevused nende elluviimiseks, toetatakse välispoliitikat käsitlevate strateegiliste alusdokumentide elluviimist, kavandatakse välispoliitilisi tegevusi ja ressursse ning rakendatakse strateegilise planeerimise juhtimissüsteemi, mis loob eeldused tegevuspõhisele eelarvele üleminekuks aastal 2020. Arengukava läbivad eesmärgid on tugev välisteenistus ning Eesti maine ja mõjukuse kasv.

Eelnõud „Välispoliitika arengukava 2030“ arutatakse Riigikogu täiskogu istungil teisipäeval, 19. mail algusega kell 10. Istungit saab otseülekandes jälgida Riigikogu kodulehel ja Facebookis.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected] 
päringud [email protected]

Tagasiside