Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon otsustas teha valitsusele ettepaneku Eesti Aasia strateegia koostamiseks.

Väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa sõnul lähtus komisjon Tartu Ülikooli Aasia keskuse üleskutsest luua strateegia mõistmaks Eesti riigi pikaajalisi plaane, mis on seotud Aasias toimuvate arengute, võimaluste ja väljakutsetega. „Eesti sihid seoses Aasiaga on komisjonis aruteluteemaks olnud pikka aega. 2012. aastal valmis väliskomisjoni kuulamiste põhjal raport Eesti võimalustest ja huvidest Aasias aastani 2025. Kaheksa aastaga on aga piirkond palju muutunud ning oleks aeg kaardistada uued suunad ja väljakutsed,“ rääkis Eesmaa.

Komisjoni esimehe sõnul kavatseb väliskomisjon teemaga kindlasti jätkata sügisistungjärgul, mil plaanitakse korraldada Aasia teemadel parlamentaarseid kuulamisi.

Komisjoni aseesimees Marko Mihkelson osutas hiljuti Riigikogus kõne all olnud dokumendile „Eesti Välispoliitika arengukava 2030“, kus on muu hulgas välja toodud strateegiliselt oluliste regioonide kohta terviklike strateegiate koostamine. „Aasiat käsitlev konkreetsem tegevuskava võiks olla üks sellistest strateegiatest. Kindlasti peab seejuures silmas pidama, et strateegia oleks praktiliselt rakendatav, seaks konkreetseid eesmärke ning looks taustsüsteemi, millest eri riikidega kahepoolseid suhteid luues lähtuda,“ ütles Mihkelson.

Tartu Ülikooli Aasia keskuse esindajate sõnul puudub praegu Eesti riigil valdkondade ülene ja pikaajaline Aasia strateegia, millest erinevad huvigrupid saaksid lähtuda oma tegevuse planeerimisel. Uus Eesti riigile ja avalikkusele loodud strateegia võiks nende sõnul luua ühised suunised, võttes arvesse vajadust kaitsta Eesti riigi turvalisust.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside