Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjon pidas täna väljasõiduistungi Välisministeeriumis, kus sai ülevaate „Välispoliitika arengukava 2030“ eelnõust, mille arutelu Riigikogus seisab ees algaval sügisistungjärgul.

Komisjoni esimehe Enn Eesmaa sõnul on välispoliitika arengukava põhimõtted ambitsioonikad. Eesmaa pidas positiivseks, et arengukavas on selgesti esile toodud seosed teiste ametkondadega. Esimehe sõnul jätkub arutelu homsel komisjoni istungil ja edaspidi on komisjonil kavas kõiki arengukava peatükke eraldi analüüsida.

Komisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoni sõnul oli tänane istung sissejuhatus Riigikogus ees seisvale arutelule. Ta märkis, et arengukava taga peab olema tugev poliitiline konsensus ja Riigikogus esindatud poliitilistel jõududel on menetluse käigus läbi väliskomisjoni võimalus teha oma ettepanekud. Ta avaldas heameelt, et arengukava koostajad on võtnud arvesse väliskomisjonis aastaid käsitletud teemasid nagu välismajanduspoliitika ja välisteenistuse tugevdamine.  

Välisminister Urmas Reinsalu selgitas komisjonile, et välispoliitika arengukava on koostatud pikka aega ja tulevikusuundumuste kaardistamisel on kaasatud seotud institutsioone ning huvirühmi. Ministri hinnangul on esmakordselt koostatud välispoliitika arengukava realistliku iseloomuga ja seostatav praktiliste lähiaastate tegevusega. Ta avaldas lootust, et parlamendis tuleb dokumendi üle kaalukas debatt.

Ülevaate eelnõust andis komisjonile ministeeriumi kantsler Rainer Saks, kelle sõnul toimub välispoliitika eesmärkide elluviimine kolmes tegevussuunas. Julgeoleku tagamise ja välismajanduse kõrval tõi ta uue olulise algatustena välja kasvava osatähtsuse eestlaskonna kaasamisel võõrsil ja tõhusad konsulaarteenused.

Riigikogu juhatuse otsusega augusti keskel vastu võetud valitsuse algatatud eelnõus „Välispoliitika arengukava 2030“ on rõhutatud kahepoolseid regionaalseid suhteid rohkem kui varasemates strateegiates. Samuti on lisandunud välisministeeriumi haldusalasse küberküsimusi ning välispoliitika ja välisuhtluse suurem sidusus. Arengukava läbivad eesmärgid on tugev välisteenistus ning Eesti maine ja mõjukuse kasv.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside