Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjon tutvus täna Riigikogu välisdelegatsioonide tegevuse ülevaatega, mis aitab ette valmistada 9. veebruaril Riigikogus toimuvat välispoliitika arutelu.

Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on delegatsioonide tööl oluline osa parlamendi välissuhtluses teiste rahvusriikide parlamentide kolleegidega.

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must ütles, et mullu 8.novembril tähistas Balti Assamblee oma 25. juubelit. Ta tõi välja, et Läti ja Leedu kolleegid tunnustasid Eesti algatatud koostööpõhimõtet moodustada delegatsioon lähtuvalt parlamendi komisjonidesse kuulumisest, mis on Eesti puhul oma õigsust ja otstarbekust tõestanud.

Must ütles, et sel aastal on Balti Assamblee eesistujamaa Eesti. „Meie rõhuasetused on suunatud Balti riikide julgeoleku- ja kaitsekoostöö tugevdamisele, energiaturu, transpordi ja taristu kõikehõlmavale käsitlusele ning teadus- ja innovatsioonisõbraliku keskkonna loomisele.

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Ants Laaneots rääkis, et NATO Parlamentaarse Assamblee prioriteedid ja teemad olid 2016. aastal suurel määral mõjutatud juulis Varssavis toimunud NATO tippkohtumisest.

Laaneots tõi esile, et Eesti, Läti ja Leedu ning Läänemere regioonis valitsevad julgeoleku küsimused olid assamblees aktuaalsed ning olulisel kohal. Balti riikide võimekus ja ootused seoses Varssavi tippkohtumisega leidsid kajastamist kaitse- ja julgeolekukomitee raportis „NATO uus heidutustaktika: Wales´ist Varssavini“.

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Mart Nutt ütles, et kogu aastat läbis arutelu pagulaste ja põgenike teemadel, kuidas toime tulla pagulaste voogudega ja kuidas neid paremini ühiskonda integreerida. Ta lisas, et väga tähtis teema oli ka Venemaa agressiooni hukka mõistmine Ukrainas ja Krimmis. Nutt tõi ühe töövormina esile veel valimisvaatlused. Eesti delegatsioon osales Valgevene, Gruusia ja Makedoonia parlamendi valimistel.

Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni juht Helmen Kütt tõstis esile noorte kaasamist demokraatlikku protsessi ja naiste rolli inimõiguste kaitsel. Eesti jaoks on tema sõnul oluline teema ka inimõigused internetis. Kütt tunnustas Eesti välisteenistust koostöö eest.

Vahemeremaade Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikme Henn Põlluaasa sõnul käsitleti delegaatide algatusel palju pagulaskriisi temaatikat. Tema sõnul jäi kõlama mõte, et pagulaskriisi puhul tuleb tähelepanu pöörata selle algete likvideerimisele. Samuti on vaja parendada Vahemere-äärsete, eriti selle lõunakaldal asuvate riikide koostööd Frontexi, Europoli ja muude koha peal kriisi reguleerivate rahvusvaheliste organisatsioonidega. Plenaaristungil pöörati tähelepanu keskkonnaolude halvenemisele Vahemere regioonis.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko annab ülevaate delegatsiooni tegevusest 16. jaanuaril.

Fotod istungilt.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside