Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon leiab, et Eesti diplomaatilist esindatust Ameerika Ühendriikides ei tohi vähendada, ning teeb seetõttu Välisministeeriumile ettepaneku tühistada New Yorgi ja San Francisco peakonsulaadi sulgemise otsus.

Väliskomisjon võttis täna seisukoha, mille kohaselt on piisava diplomaatilise võimekuse tagamiseks USAs vaja lisaks Washingtonis asuvale suursaatkonnale ka peakonsulaatide töö jätkumist. „Väliskomisjon leiab, et otsus vähendada diplomaatilist esindatust USAs on vastuolus Eesti välispoliitika arengukavaga 2030, milles seatud eesmärkide hulgas on kõikehõlmava ja süvendatud koostöö arendamine USAga, võõrsil elavatele eestlastele konsulaarteenuste muutmine hästi kättesaadavaks ning võõrsil elava eestlaskonna suurem kaasamine välismajanduse edendamisse, et parimal moel tagada Eesti huvide kaitsmine võõrsil. Kõigi nende eesmärkide saavutamisel on oluline lai diplomaatiline esindatus USAs, mis ülesannet täidavad peakonsulaadid New Yorgis ja San Franciscos,“ märkis komisjon.

Väliskomisjon kujundas oma seisukoha pärast kaht istungit, kus peakonsulaatide sulgemist arutati: eelmisel nädalal kuulas komisjon ära välisminister Margus Tsahkna põhjendused ning sel nädalal kohtus komisjon Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esindajatega, kes esitasid peakonsulaatide töö jätkumiseks oma ettepanekud. USAs elavate eestlaste esindajate hinnangul oleks peakonsulaatide sulgemine Eestile kahjulik, vähendades Eesti kohalolekut ja mõju nii äri-, kultuuri- kui ka riikidevahelises diplomaatias. Nad rõhutasid New Yorgi peakonsulaadi tähtsust Eesti diplomaatilise esindatuse järjepidevuses ning San Francisco peakonsulaadi olulisust äridiplomaatia edendamisel, samuti selgitasid nad, et diplomaatilised esindused täidavad olulist rolli eestluse ja eesti kultuuri alalhoidmisel ning Eesti tutvustamisel USAs.

Komisjon asus arutelude järel seisukohale, et argumendid kulude kokkuhoiust või töö ümberkorraldamisest ei kaalu üles kahju Eesti Vabariigi huvidele, mis tekib kahe tugipunkti kadumisel Eestile olulise liitlase juures. „Lisaks peab komisjon kahetsusväärseks, et peakonsulaatide sulgemisotsuse langetamisel pole arvestatud Ameerika Ühendriikide eestlasi esindavate organisatsioonide arvamuste ja ettepanekutega,“ märkis väliskomisjon.

Komisjoni liikmed toonitasid, et Eesti diplomaatiline esindatus, arvestades eriti praegust ülipingelist olukorda Euroopas ja kogu maailmas, omab meie julgeolekuhuvide eest seismisel väga olulist rolli. „Kokkutõmbamise asemel vajame pigem diplomaatilise esindatuse laiendamist ja tugevdamist, et igal tasandil järjepidevalt selgitada Eesti seisukohti meie kõige olulisematele liitlastele. Seepärast peab diplomaatia kui julgeolekupoliitika eesliini ja heidutuse rahastus olema pikaajaliselt tagatud,“ ütles komisjon oma seisukohas, kus tehakse Välisministeeriumile ettepanek peakonsulaatide sulgemise otsus tühistada.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside