Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon arutas täna Eesti nelja kõrgkooli koostöös valminud Eesti ja Aasia tulevikusuhete raportit, Aasia regiooni arutelude jätkamist peab komisjon üheks oma prioriteediks.

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul alustas väliskomisjon juba enam kui 10 aasta eest Aasia strateegia kuulamistega, mille põhjal valmis 2012. aastal raport „Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025“. „Väliskomisjon on hoidnud Aasia arutelu aastaid ühe oma huvisuunana. Toona oli meie eesmärk pöörata arutelu algatamisega tähelepanu Aasia arengutele ja sellega seotud võimalustele, et Eestis tekiks huvi nendega tegeleda. Täna esitletud raport Eesti ja Aasia tulevikusuhetest kinnitab, et Eesti teadusasutuste ja -valdkondade koostöö on hästi käivitunud ning see annab edasiste poliitikavalikute tegemiseks hea aluse. On oluline, et hea koostöö jätkuks peagi juba veelgi täpsemate uuringutega,“ ütles ta ning kinnitas, et ka väliskomisjon hoiab Aasia teemasid oma jätkuva tähelepanu all.

Eesti ja Aasia tulevikusuhete raport valmis Välisministeeriumi tellimusel Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Estonian Business Schooli ja Sisekaitseakadeemia eri valdkondade teadurite koostöös. Raportis analüüsitakse arenguid, mis võivad mõjutada Eestit ja Eesti koostööd ning suhteid Aasia riikidega aastatel 2022–2030.

Raportis antakse ülevaade neljast võimalikust tulevikustsenaariumist, olenevalt sellest, milliseks kujuneb majanduslik, poliitiline ja looduskeskkond ning kas suudetakse väärtuste erinevustest hoolimata teha koostööd. Koostajad annavad ka oma soovitused, millistes valdkondades peaks Eesti tegema erinevate Aasia riikidega koostööd, ning teevad oma ettepanekud jätku-uuringute korraldamiseks.

Eesti ja Aasia tulevikusuhete raport

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside