Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjoni tänasel kohtumisel Setomaa Valdade Liidu esindajatega olid arutelu all piiriülene liikumine ja selle korraldamine, viisaküsimused, riigipiiri rajamisega seotud kinnistute võõrandamine, pärimuskultuuri säilitamine ja hariduse andmine piirialal.

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ütles istungil, et setode mured on ka Eesti riigi mured ning Riigikogu ja väliskomisjon püüavad nende lahendamisel igakülgselt kaasa aidata.

Seto Kongressi vanemate Kogu peavanem Aarne Leima sõnul küsivad setod abi selleks, milleks riik on võimeline ehk piirkonna igakülgsele arengule kaasaaitamiseks.

Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo sõnul on setod kaardistanud tegevused, mis soodustavad piirialal elamist. Liidu ettepanekul vajavad piirialal toetust koolide säilitamine, noorte piirkonda elama asumine ja jäämine ning infrastruktuuri rajamine.

Misso vallavanem Lembit Sikk avaldas lootust, et kui Eesti-Vene riigipiir saab paika pandud, siis ei juhtuks seda, et jääks ära riigipoolne toetus juba käimasolevatele programmidele nagu näiteks Setomaa kultuuriprogramm ja Setomaa arengu programm.

Riigi julgeoleku seisukohast on oluline, et maapiiriala oleks asustatud ettevõtlike inimestega ning seal tegutseks tugevad kodanikuühendused, leiavad setod. Nad peavad tähtsaks piiriäärsetes kohalikes omavalitsustes Kaitseliidu, abipolitseinike ja vabatahtlike päästjate töö tugevdamist, piiri väljaehitamist, tõrgeteta tööd Koidula ja Luhamaa piiripunkti ootealal.

Leevendamist vajavad ka piirkonna elanike usulistest ja sugulussidemetest tulenevad piiriga seotud probleemid, mida aitaks lahendada lihtsustatud korras viisade saamise jätkumine ja laienemine ning jalakäijatele ja väikeautodele mõeldud piiripunktide avamine.

Kohtumine toimus Eesti-Vene riigipiiri lepete ratifitseerimise eelnõu menetluse raames. Sellel osalesid väliskomisjoni esimees Sven Mikser, aseesimees Enn Eesmaa, liikmed Juhan Parts, Henn Põlluaas ja Andres Herkel, Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo, liidu juhatuse liige Aare Hõrn ja kirotaja Kaja Tullus, Seto Kongressi vanemate Kogu peavanem Aarne Leima, Mikitamäe vallavanem Aare Poolak ja Misso vallavanem Lembit Sikk.

Fotod istungilt.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside