Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Balti- ja Põhjamaade, Ühendkuningriigi ja Iirimaa väliskomisjonide juhid tegid täna Londonis ühisavalduse, kus kutsuvad kiirendama sõjalise abi andmist Ukraina relvajõududele, suurendama rahalist toetust Ukraina valitsusele ja sõjapõgenikke vastu võtnud naaberriikidele ning alustama Ukraina pikaajalise ülesehitamise kavandamist.

Väliskomisjonide juhid kinnitavad avalduses jätkuvat solidaarsust Ukraina rahvaga ning avaldavad lugupidamist vabaduse, oma riigi territoriaalse terviklikkuse ja demokraatliku riigikorra sõltumatuse nimel toodud erakordsete ohvrite vastu. „Meie kohus on kollektiivselt ja otsustavalt reageerida sõjale, mis püüab jõuga muuta praegust olukorda ja mis juba praegu kujundab ümber Euroopa tulevikku,“ ütlevad nad.

Nad kutsuvad jätkama ja kasvatama rahvusvahelise kogukonna toetust Ukrainale, kiirendades raskerelvade ja muu sõjalise abi andmist Ukraina relvajõududele ning suurendades rahalist toetust Ukraina valitsusele igapäevasteks kulutusteks ja naaberriikidele, kes on vastu võtnud ligi viis miljonit Ukraina põgenikku. „Lisaks kutsume valitsusi üles alustama Ukraina pikaajalise ülesehitamise kavandamist tihedas koostöös Ukraina valitsusega,“ seisab avalduses.

Komisjonide esimehed mõistavad hukka Venemaa relvajõudude ja nende käsilaste Ukrainas toime pandud rahvusvahelise õiguse pideva rikkumise ja sõjakuriteod. Nad kutsuvad rahvusvahelist kogukonda kasutama kõiki vajalikke meetmeid, et mitte lasta Venemaa sõjaväelastel jätkata Ukraina rahva terroriseerimist, tagades, et süüdiolevad isikud võetakse vastutusele. „See hõlmab eritribunali moodustamist Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eest karistuse määramiseks,“ ütlevad väliskomisjonide esimehed, kes muu hulgas peavad vajalikuks tagada uurijatele ressursid ja vahetu juurdepääs kuritegudega seotud kohtadele Ukrainas.

Samuti mõistavad väliskomisjonide juhid hukka selle, et Venemaa kasutab oma võimu ja mõjujõu suurendamiseks relvana toitu ja nälga. „ÜRO peasekretär on hoiatanud, et sadu miljoneid inimesi ähvardab sõjast tingitud toidupuuduse tõttu „nälja ja viletsuse“ oht. Ligi 750 000 inimest Etioopias, Afganistanis, Somaalias, Lõuna-Sudaanis ja Jeemenis kannatab juba praegu nälja ja tugeva alatoitluse all. Sellest hoolimata jätkab Venemaa Musta mere sadamate blokaadi, viib pidevalt läbi rünnakuid teraviljahoidlate, väetisehoidlate ja põllumajandusliku taristu vastu ning varastab okupeeritud aladelt oma tarbeks või kasumi saamiseks teravilja,“ seisab avalduses.

Lisaks kutsuvad komisjonide esimehed valitsusi tegema koostööd sarnaselt mõtlevate partneritega, et suurendada meie kollektiivset julgeolekut sõjaliste ja tuumaohtude vastu Euroopas, ühendades Kaug-Põhja Balti riikide ja Musta merega ning tehes kiireloomulisi jõupingutusi tuumaohtude vähendamiseks. Ka kutsuvad nad valitsusi üles looma mehhanisme, mis võimaldavad tuvastada muudest riikidest pärinevaid salakavalaid ohte meie demokraatiale ja vabaturumajandusele, ning jagama saadud teadmisi liitlaste ja partneritega, et luua ühine ohupilt.

Avaldusega on ühinenud väliskomisjonide juhid Ühendkuningriigi, Iirimaa, Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani ja Islandi parlamendist. Eestist on avaldusele alla kirjutanud Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Avalduse täistekst eesti ja inglise keeles.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside