Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni liikmete kohtumisel USA Kongressi esindajatekoja relvajõudude komisjoni delegatsiooniga olid kõne all julgeolekupoliitiline olukord laiemalt, USA roll selles ning ka kohalolek regioonis, samuti vahetati mõtteid integratsiooni ja välise mõjutustegevuse teemal.

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles kohtumisel, et Eesti ei ole kunagi kahelnud USA pühendumises NATOle ning liitlaste julgeolekule. “Meie kahepoolsed suhted pole viimastel aastatel olnud nii tihedad kui praegu, mis üksnes kinnitab USA tähtsat rolli meie regiooni julgeoleku tagamisel,” ütles Mihkelson.

Seoses Venemaaga tõi Mihkelson esile laiaulatuslikud mõjutusoperatsioonid, millega Moskva üritab külvata segadust riikide ja rahvaste vahel ning sellega nõrgestada NATOt ja Euroopa Liitu.

Rääkides Balti regiooni julgeoleku tagamisest ütles Mihkelson, et NATO idapiiril on vaja usutavat sõjalist kohalolekut ja selleks on praegu panustanud märkimisväärselt paljud alliansi liikmed. Mihkelson avaldas USA Kongressi relvajõudude komisjoni delegatsioonile tänu USA pikaajalise toetuse eest Balti regiooni julgeoleku tagamisel.

Riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots rääkis Venemaa armee moderniseerimisest. Ta ütles, et Gruusia sõja tulemusena jõudis Venemaa kindralstaap järeldusele, et vaid kümnendik armee relvajõududest vastab kaasaja nõuetele. 2008. aastal alustatud pikaajalise ja põhjaliku reformi eesmärk on aastaks 2020 omada vähemalt 70 protsendi ulatuses kaasaegset tehnikat ja varustust. Laaneots lisas, et koos reformiga töötati välja uus sõjaline strateegia, mida täna teame hübriidsõjana ja mida Venemaa testis edukalt Krimmi annekteerimise ajal. 

Riigikogu liikmed andsid külalistele ka põgusa ülevaate Eesti venekeelse elanikkonna integreeritusest ning meelsusest. Läbiviidud arvamusküsitlustele tuginedes ning viidates erinevatele kokkupuudetele valijatega, toodi välja, et siinsed venelased tunnetavad Eestit oma kodumaana, hoolimata sugulussidemetest Venemaal ning Vene meediakanalitest tulevast infost. Märgiti, et Eesti ja Vene noorte mured on sarnased, olulised teemad on töö, palk ja muu taoline. Kõlama jäi mõte, et integratsioon Eestis on pigem lingvistiline kui poliitiline teema.

USA Kongressi esindajatekoja relvateenistuse komisjoni delegatsiooni juht Mike Rogers tunnustas Eestit NATO kaitsekulutuste taseme hoidmise eest kahe protsendi tasemel, millega riik on teistele eeskujuks.

Kohtumisel osalesid riigikaitsekomisjoni liikmed Ants Laaneots, Oudekki Loone, Marianne Mikko ning Toomas Paur. Väliskomisjoni liikmed Henn Põlluaas, Marko Šorin, Barbi Pilvre ja aseesimees Keit Pentus-Rosimannus, kes on ka Eesti-USA parlamendirühma esimees.

Fotod kohtumiselt.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

Tagasiside