Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon sai tänasel istungil ülevaate uue välispoliitika arengukavaga seotud tööplaanidest ja eelarvest 2021. aastaks ning strateegiliste dokumentide koostamise põhimõtetest.

Komisjoni esimehe Enn Eesmaa sõnul on positiivne, et strateegilistes dokumentides pööratakse aina enam tähelepanu välismajanduse tugevdamisele ja äridiplomaatia arendamisele. Samuti on tema sõnul hea meel kuulda, et rõhku on pandud välispoliitika arengukava elluviimise võimalikule aruandlusele, näiteks riigieelarve seletuskirjas, riigi majandusaasta koondaruandes ning iga-aastasel välispoliitika arutelul. „Kindlasti peab komisjon tähtsaks väliskomisjoni kaasamist ja pideva sisendi andmist strateegiate, esmajoones riigi- ja regioonistrateegiate koostamise protsessi,“ lisas ta.

Komisjoni aseesimees Marko Mihkelson tõstatas küsimuse Eesti Aasia strateegia koostamisest. Ta viitas väliskomisjoni poolt valitsusele tehtud ettepanekule Eesti Aasia strateegia koostamiseks, mis kajastaks Eesti pikaajalisi plaane seoses Aasias toimuvate arengute, võimaluste ja väljakutsetega.

„Kõikehõlmava ja tervet Aasia regiooni puudutava strateegia koostamine on kahtlemata keeruline. Samas on aga oluline, et Eesti riigil oleks selge visioon ja plaan, kuidas enda tegevust Aasias planeerida ning ressurssi nii saatkondade loomisel kui ka nende koostöö kujundamisel kasutada,“ rääkis Mihkelson. Ta märkis, et seejuures tuleks lisaks Välisministeeriumile kaasata ka teiste ministeeriumide, mõttekodade ja ülikoolide nägemusi.

Samuti rõhutas Mihkelson, et erinevate strateegiate koostamisega tuleb vältida välispoliitika võimalikku killustumist. „Igal strateegial peab olema seos välispoliitika arengukava prioriteetidega ning seatud eesmärkide täitmiseks tuleb ette näha ka vajaminevad ressursid või konkreetsed välispoliitilised tegevused,“ ütles ta.

Maikuus väliskomisjoni ning augustis valitsuse poolt heakskiidu saanud „Eesti välispoliitika arengukavaga 2030“ määratakse kindlaks välispoliitilised eesmärgid ja tegevused nende elluviimiseks, toetatakse välispoliitikat käsitlevate strateegiliste alusdokumentide elluviimist, kavandatakse välispoliitilisi tegevusi ja vahendeid ning rakendatakse strateegilise planeerimise juhtimissüsteemi, mis on tegevuspõhise eelarve rakendamise eelduseks.

Arengukava hõlmab riigi välispoliitilist tegevust aastani 2030. Arengukava eesmärkide elluviimise eest vastutab Välisministeerium.

Istungile olid kutsutud Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Rein Tammsaar ja haldusküsimuste asekantsler Kadri Maasik.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside