Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjon kiitis täna heaks Venemaa strateegia parlamendikuulamiste aruande.

Väliskomisjon kiitis täna heaks Venemaa strateegia parlamendikuulamiste aruande, milles on ka põhjalikud soovitused valitsusele suhete edendamiseks Venemaaga. Soovitused saavad avalikuks peale nende üleandmist valitsusele tuleval nädalal.

Venemaa-teemalised parlamendikuulamised toimusid Riigikogu väliskomisjonis oktoobrist 2004 kuni märtsini 2005. Kuulamiste eesmärgiks oli jõuda arusaamisele, millised võiksid olla Eesti strateegilised põhijooned suhetes Venemaaga ning mil moel saaks Eesti panustada Euroopa Liidu ühisesse välis- ja julgeolekupoliitikasse, et see oleks kooskõlas Eesti rahvuslike huvidega.

Väliskomisjoni eesmärgiks oli kuulamiste põhjal koostada kõigekülgne analüüs, mille alusel saab kavandada Eesti Venemaa poliitika strateegiat kahe riigi vahel heanaaberlike suhete edendamiseks, mis samas oleksid täies kooskõlas Eesti rahvuslike huvidega. See omakorda võimaldaks mõtestatud tegevust oma seisukohtade selgitamisel ja adekvaatset käitumist erinevates situatsioonides.

Väliskomisjoni koduleheküljel on võimalik tutvuda ka kuulamiste käigus tellitud uurimustega:

  • Akadeemiline Balti ja Vene Uuringute Keskus. ”Eesti Venemaa-poliitika lähtealused.”
  • Vahur Made, Eesti Diplomaatide Kool. ”Eesti ja Venemaa suhted rahvusvahelises taustsüsteemis.”
  • Vladimir Juškin, Balti Vene Uuringute Keskus. ”Venemaa välispoliitika strateegia ja taktika.”
Tagasiside