Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjoni reedeni kestev töövisiit Gruusiasse jätkus täna kohtumistega Gruusia parlamendis, Rahvuslikus Julgeolekunõukogus ja majandusarengu ministeeriumis. 

Kohtumistel Gruusia parlamendi esimehe David Bakradze, Rahvusliku Julgeolekunõukogu sekretäri Eka Tkeshelashvili ja Gruusia parlamendi välis- ja eurointegratsiooni komisjonide juhtidega kinnitasid Riigikogu väliskomisjoni liikmed toetust Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning rõhutasid vajadust tagada okupeeritud aladelt põgenema sunnitud inimestele võimalus oma kodukohta naasta. „Eesti on lähtunud ja lähtub põhimõttest, et iga riik peab saama ise valida oma julgeolekupoliitilise orientatsiooni ja kolmandatel riikidel ei tohi olla selle osas vetoõigust. Veel vähem saab sallida sõjalise agressiooni kasutamist välispoliitiliste ambitsioonide rahuldamise vahendina,“ ütles väliskomisjoni esimees Sven Mikser, lisades, et Eesti ülesandeks on jätkuvalt Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide survestamine, et Gruusia probleemide lahendamist ei lükataks nende organisatsioonide agendas tahaplaanile.
 
Kohtumistel Euroopa Liidu vaatlusmissiooni juhi Hansjörg Haberiga rõhutasid väliskomisjoni liikmed vajadust jätkata missiooni tegevust ka pärast käesoleva aasta septembrit. „Arvestades seda, et Euroopa Liidu vaatlejate kohalolek on aidanud oluliselt vähendada vägivallaintsidentide arvu, on oluline missiooni jätkamine ja selle pädevuse suurendamine,“ ütles väliskomisjoni esimees. Mikser rõhutas veel, et Euroopa peab jätkuvalt avaldama Venemaale survet, saavutamaks ligipääsu ka okupeeritud Lõuna-Osseetia ja Abhaasia territooriumidele.
 
Väliskomisjoni delegatsioon külastas ka augustisõjas kannatada saanud Gori linna ja Ergneti küla Gruusia ning okupeeritud Lõuna-Osseetia eraldusjoone lähedal. Väliskomisjoni delegatsiooniga kohtunud Gori piirkonna kuberner Vladimer Vardzelashvili andis ülevaate Venemaa agressiooni tõttu keerulisse olukorda sattunud inimeste olukorrast ja Gruusia valitsuse võimalustest nende abistamiseks.
 
Erinevatel kohtumistel tõsteti esile Eesti vahetut abi Gruusia sotsiaal-majandusliku olukorra parandamisel ning toetust oluliste reformide läbiviimisel. Samuti on Eesti tugev Gruusia toetaja liikumisel NATO ja Euroopa Liidu liikmelisuse suunas. Gruusia on ka Eesti üks olulisemaid arenguabi sihtriike.
 
Väliskomisjoni delegatsiooni programmi kuulusid veel kohtumised Tbilisi Riiklikus Ülikoolis ja välisministeeriumis ning kõnelused Gruusia parlamendi opositsiooni ja Gruusia-Eesti sõprusrühma esindajatega.
 
Väliskomisjoni delegatsiooni kuuluvad lisaks Sven Mikserile komisjoni liikmed Ivi Eenmaa, Marko Mihkelson ja Vladimir Velman.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside