Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjon arutas täna noorteühenduste ning Avatud Eesti Fondi ja Eesti Euroopa Liikumise avaldust, millega kutsutakse Vabariigi Valitsust, Riigikogu liikmeid ja Eesti ülikoolide rektoreid toetama Valgevene ülikoolidest meeleavaldustel osalemise ja muude Aleksandr Lukašenko režiimile mittesobivate tegude tõttu välja arvatud üliõpilaste haridustee jätkumist Eestis.

Väliskomisjon otsustas seda initsiatiivi toetada ja tegi omalt poolt ettepaneku arutada Valgevene suunalist tegevust lähemal ajal Riigikogu väliskomisjoni ning valitsuse ja valitsusväliste organisatsioonide esindajatega koostöös korraldataval seminaril. Väliskomisjoni arvates peaks seminar lisaks Valgevene üliõpilastele õpivõimaluste loomisele käsitlema laiemalt ka muid Valgevenega seotud teemasid. Väliskomisjon otsustas edastada sellekohase ettepaneku ka valitsusele.

Üleskutse algatajate hinnangul võiks Valgevene üliõpilasi hõlmav programm luua Eestis õpivõimalusi umbes kahekümnele valgevene üliõpilase, kes eelnevalt läbiksid üheaastase eesti keele intensiivkursuse. Õppimisvõimaluste loomine noortele on algatajate hinnangul eriti oluline selleks, et kasvav põlvkond omandaks demokraatia kogemuse vabas ühiskonnas.

Üleskutse Valgevene diktatuuri ohvrite toetamiseks on koostanud Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Õpilasomavalitsuste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, MTÜ Eesti Euroopa Liikumine, Noorteühendus Avatud Vabariik ja SA Avatud Eesti Fond.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside