Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas suunata Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836SE) teisele lugemisel 4. mail ja teine lugemine lõpetada.

Eelnõu näeb ette, et valimiste jaoskonnakomisjoni esimehe ja liikmed nimetab oma otsusega kohaliku omavalitsuse volikogu, lähtudes valla- või linnasekretäri ettepanekust ning arvestades poliitilise tasakaalustatuse põhimõtet. Pooled jaoskonnakomisjoni liikmetest esitab valla- või linnasekretär ning ülejäänud liikmed valimistel osalevad erakonnad, kelle kandidaadid edastab volikogule valla- või linnasekretär.

Täna heaks kiidetud muudatusettepaneku kohaselt peaksid ka kodus hääletamist korraldama kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes ei ole sama erakonna liikmed ega esitatud jaoskonnakomisjoni liikmeks sama erakonna poolt, vältimaks valija poliitilist mõjutamist.

Samuti hääletas põhiseaduskomisjon täna eelnõusse sätte, mis keelab hääletamissedelite hääletamisruumist välja viimise. Hääletamissedeli rikkumise korral on valijal õigus saada uus sedel. Rikutud või kasutamata sedeli peab valija tagastama jaoskonnakomisjonile.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Urmas Reinsalu väitel takistab see säte teatud petuskeemi rakendamist, kus tühi sedel viiakse jaoskonnakomisjonist välja ning tuuakse hiljem teise valija poolt täidetult tagasi ning lastakse kasti. Nn karuselliskeem võimaldaks sellisel juhul ka ulatuslikumat pettust. Ametlikku kinnitust ei ole niisugune skeem Vabariigi Valimiskomisjoni kinnitusel siiski leidnud. Valimiskomisjoni jaoks on oluline see, et oleks reguleeritud küsimus, mida teha sedelitega, mida valija kasti ei lase.

Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836SE) peamine eesmärk on täpsustada elektroonilise hääletamist puudutavaid sätteid, rakendmaks elektroonilist hääletamist ka järgmistel valimistel. Lisaks sisaldab eelnõu muudatusettepanekuid, mis puudutavad valimiste korraldust ning valimiskomisjonide tööd.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352  

Tagasiside