Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Toomas Varek ütles kõrgharidust käsitlevat Valge saali foorumit avades, et täna seatud sihid kõrghariduse kvaliteedi parandamiseks ei tohi vähendada kõrghariduse kättesaadavust.

„Tahaksin, et meie kõrghariduse strateegilised taotlused ja otsustused, mille eesmärgiks on hariduse kvaliteedi tõstmine, ei vähendaks juurdepääsu kõrgharidusele. On vaja laiendada võimalusi ka vähem kindlustatud peredest pärit noortele,” ütles Varek.

Istungit juhtinud Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland pidas oluliseks, et säiliks eestikeelse kvaliteetse kõrghariduse jätkusuutlikkus. Samas rõhutas Ojuland, et tasuta kõrharidust ei ole ja kokkuvõttes peab keegi selle kinni maksma.

Ettekande pidanud haridus- ja teadusminister Mailis Reps osutas, et uute väljakutsete ees seisab suurem osa Euroopa riikidest, mis on üle vaatamas ja reformimas oma kõrgharidussüsteemi.

„Eesti saab 2006. aastal kõrgharidust omandada 36 õppeasutuses. Neist 30%-l jääb üliõpilaste arv alla 500. Teisisõnu, õige mitmed kõrgkoolid ei ole jätkusuutlikud. Konkurentsivõime saavutamiseks tuleb avalikul võimul olla edukas kvaliteedistandardite ja selgete ootuste sõnastamisel ja hindamisel ning kõrgkoolide ressursside kontsentreerimise soodustamisel teatud tegevussuundadele. Paratamatult tähendab see institutsioone puudutavaid raskeid hariduspoliitilisi valikuid ja otsuseid,” tõdes Reps.

Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo, Tallinna Ülikooli rektor Rein Raud, Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Jakob Kübarsepp ja teised ettekandjad osutasid nii kõrghariduse vähesele rahastamisele kui ka kvaliteediprobleemidele. Kübarsepa arvates peaks kõrghariduse rahastamine kasvama 2010. aastaks 1,5 protsendini SKPst, Aaviksoo hinnagul peaks see olema 2%.

Aaviksoo arvates ei taga uus strateegia ka kvaliteeeti.

„Kõrgharidusstrateegia on sisuliste puudustega, ent kindel samm edasi. Ilmselt ei piisa sellise kvaliteediga projektist kõrghariduse arengute kavandamiseks aastani 2015, vajalik oleks asuda strateegia uue versiooni väljatöötamisele koheselt, eesmärgiga koostada see aastaks 2009,” leidis Aaviksoo

Rein Raud märkis, et vähemasti eestikeelne kõrgharidus võiks olla Eestis tasuta, pidades samas ebatõenäoliseks, et Eesti riik suudaks tagada täiesti tasuta kõrghariduse.

Valge saali kõrgharidusfoorum jääb avatuks kuni 27. oktoobrini veebilehel aadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?id=31541.

Riigikogu otsuse “Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015”  eelnõu (948 OE) menetlemine jätkub Riigikogu kultuurikomisjonis, mis arutab eelnõu oma 16. oktoobri istungil. Seejärel jõuab eelnõu ka Riigikogu täiskogusse.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside