Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon avas täna kõrgharidusstrateegia teemalise Valge saali veebifoorumi, mille lähtepunktiks on Riigikogus heakskiitu ootav Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015 (958 OE). 13. oktoobril järgneb veebifoorumile avalik istung Valges saalis.

Tänaseks on oma arvamuse foorumile edastanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Peep Lassmann, International University Audentes teadus- ja arendusprorektor Akadeemia Ivar Raig, Akadeemia Nord rektor Ene Grauberg ja Tallinna Tehnikaülikooli õpperektor Jakob Kübarsepp.

Hariduse rahastamisest kõneldes tõdeb Peep Lasmmann, et kuigi praegune rahastamissüsteem on ajale jalgu jäänud, on ka  uue haridusstrateegia ideed oma praegusel kujul veel üldsõnalised ja ebakonkreetsed. Lassmann leiab samuti, et valitsus ei täida olemasolevatki haridusstrateegiat ja on jätnud kõrgkoolid ilma planeeritud investeeringutest.

„Veelgi murelikumaks teevad märgid sellest, et juba praegu ei taheta Vabariigi Valitsuses heakskiidetud strateegia tegevuskava täita. Peame silmas neljanda tegevussuuna punkti 5, mille kohaselt peaks alates 2007. aastast planeeritama kõrgkoolide jooksvateks investeeringuteks vajalikud vahendid protsendina riiklikust koolitustellimusest ning lülitatama õppeasutuste tegevustoetuste hulka. Praeguses 2007. aasta eelarvekavas pole seda kahjuks tehtud,” kirjutab Lassmann.

Valge saali foorumil kõne all olev strateegia määratleb Eesti kõrghariduse arengusuunad järgmiseks kümneks aastaks, seades oma eesmärgiks tagada Eesti kõrghariduse konkurentsivõime Euroopas. Strateegia kohaselt eeldab see innovaatilist lähenemist nii õppe- kui ka teadustööle.

Kas kõrgharidusstrateegias kajastatud tegevussuunad viivad eesmärgini? Kas strateegia elluviimine suudab tagada Eesti kõrgharidussektori konkurentsivõimelisuse avatud Euroopas? Nendele küsimustele keskendub seekordne Valge saali foorum, mis ühtlasi on jätkuks Euroopa Liidu asjade komisjoni poolt 2005. aasta kevadel korraldatud foorumile „Eesti ülikool avatud Euroopas”.

Valge saali foorumi materjalid on kättesaadavad aadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?c_tpl=1037&id=40991. Kõik arvamusavaldused on teretulnud!

Kõnealust strateegiat heakskiitvat eelnõu (948 OE) menetleb Riigikogu kultuurikomisjon, mis on arutanud seda kahel istungil septembris ja jätkab arutelu komisjonis 9. ja 16. oktoobril. Seejärel jõuab eelnõu ka Riigikogu täiskogusse.

Riigikogu pressitalitus
[email protected]

Tagasiside