Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu komisjoni esimees Kristiina Ojuland osutas tänast energiatõhususe foorumit avades selle teema erakordsele aktuaalsusele just praeguses ajahetkes, viidates Schröder-Putini paktile, Venemaa käitumisele Gruusia, Moldova ja Ukraina energiakraanide kinnikeeramisel, Euroopa Komisjoni uuele ühtse energiapoliitika Rohelisele raamatule, Balti riikide tuumaenergeetika kavale ja Poola initsiatiivile jätta Venemaa väljapoole Euroopa Liidu energeetikaalast koostööd.

„Euroopa energiaga varustamise küsimus on muutunud sügavalt julgeolekupoliitiliseks, mille ilmekaks näiteks on eilses International Herald Tribune’is avaldatud Poola ettepanek sõlmida Euroopa Liidu ja NATO-sse kuuluvate riikide vahel pakt, mis kohustab vastastikusele abistamisele juhuks, kui ühes riigis peaks kas looduslikel või poliitilistel põhjustel puhkema energiakriis. Seega on Poola ettepaneku sisuks Venemaa täielik väljajätmine energiaga varustamisest,” ütles Ojuland tänast foorumit sisse juhatades.

Euroopa Komisjoni Esinduse Eestis juht Toivo Klaar osutas Euroopa Komisjoni uut Rohelist raamatut tutvustades Euroopa Liidu kuuele olulisele prioriteedile energiavaldkonnas. Need on siseturg, mis peaks liikuma ühtse energiaturu suunas; solidaarsus energiaga varustamisel kui mõnda riiki peaks tabama kriis; keskkond, mille säästmisel tuleks keskenduda kliimamuutustega võitlemisele; innovatsioon ning koordineeritud välispoliitika Euroopa Liidu energiavarustamise tagamiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ütles oma ettekandes, et Eestil energiasäästu potentsiaal on hinnanguliselt 20% täna tarbitavast primaarenergia kogusest. Energiasäästu rahastamiseks peaks Eesti kulutused jõudma 2010. aastaks vähemalt 80 miljoni kroonini aastas nagu näeb ette jaanuaris heaks kiidetud Eesti elektrimajanduse arengukava.

Lühiettekannetega esinesid Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Mihkel Veiderma, TTÜ energeetikateaduskonna dekaani kt Juhan Valtin, TTÜ biotehnoloogia õppetooli juhataja Raivo Vilu (koostöös Eestimaa Looduse Fondiga), TTÜ majandusuuringute teaduskeskuse juhataja kt Anton Laur jmt. Sõna võtsid samuti Euroopa Parlamendi ja Riigikogu liikmed. Foorumi seisukohavõttudega on võimalik tutvuda veebilehel aadressil

https://www.riigikogu.ee/?id=31541

Valge saale energiatõhususse foorum jääb veebilehel avatuks kuni 24. märtsini. Seejärel tehakse foorumist kokkuvõte ja saadetakse see 31. märtsil Euroopa Komisjonile kui panus Rohele raamatu põhjal toimuvasse arutellu.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

10. märts 2006

Tagasiside