Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra rõhutas tänasel jäätmekäitlemise alasel konverentsil vajadust suurendada kohalike omavalitsuste rolli jäätmeveo korraldamisel ja selle kontrollimisel. 

„Omavalitsused peavad korraldama olmejäätmete vedu, mitte delegeerima seda edasi kolmandatele osapooltele. Kui vaja, siis tuleks teha koostööd naaberomavalitsustega jäätmeveo hanke korraldamisel,“ ütles Vakra. Ta lisas, et kohalikele omavalitsustele on vaja tagada läbipaistev jäätmehoolduse rahastamine. Ainult suurem ressurss võimaldaks neil omapoolset kontrolli tõhustada ja tagaks parema võimekuse jäätmeveo korraldamisel. 

Vakra sõnul peab saama vastuse küsimus: milleks peab täna kodanik jäätmeid sorteerima, kui kuu lõpuks on vaja prügikonteiner täis saada? Üheltpoolt on täna vähe pakendikonteinereid ja teiselt poolt puudub inimestel majanduslik huvi mõelda ja käituda keskkonnahoidlikult. 

Keskkonnakomisjoni esimees pidas vajalikuks tulevikus maksustada segaolmejäätmete kogumist, et luua seeläbi motivatsioon jäätmete suuremaks taaskasutuseks. Vakra selgitas, et mida madalamal tasemel käitlemine, seda kõrgemalt tuleb maksustada. Lisaks leidis ta, et jäätmete sorteerimise ja taastootmise edendamiseks on otstarbekas kaotada koostootmise toetuste maksmine segaolmejäätmete põletamisele. 

Vakra esines Eesti Jäätmekäitlejate Liidu korraldatud jäätmepäeva raames toimunud konverentsil, kus keskenduti jäätmete liigiti kogumise, pakendijäätmete käitlemise ning jäätmehoolduse finantseerimisega seotud aspektidele. Ettekannetega esinesid asjaomaste asutuste ja organisatsioonide ning Riigikontrolli esindajad. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

 

 

Tagasiside