Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb täna Lissabonis parlamentide vahelisel taastuvenergia ja energiatõhususe teemalisel kohtumisel (EUFORES). Konverentsil on kõneall energia tõhususe ja taastuvate energiaallikate olukord. Samuti on tähelepanu keskmes energiajulgeolek. 

Vakra esineb kõnega Eesti ja Balti riikide energiajulgeoleku perspektiividest. Tema sõnul on Eesti jaoks väga oluline energiajulgeolek kui ELi ühtse energiapoliitika osa. „Energiajulgeoleku seisukohalt on tähtis nii Eestile kui ka teistele riikidele leida aktuaalsetele väljakutsetele lahendused ja saavutada nendes küsimustes toetus. Sellel oleks suur mõju Eesti edasisele arengule,“ ütles Vakra. 

Käesoleva aasta maikuus esitas Euroopa Komisjon uue energiajulgeoleku strateegia. Strateegia põhieesmärkideks on väliste energiaallikate mitmekesistamine, energiataristu täiustamine, ELi energia siseturu väljakujundamine ja energia säästmine. 

EUFORES (European Forum for Renewable Energy Sources, Euroopa Taastuvenergiaallikate Foorum) on erakondade ülene Euroopa Parlamendi ja ELi liikmesriikide parlamentide liikmete võrgustik. Selle peamine eesmärk on edendada taastuvenergiat ja energiatõhusust ning toetada parlamendiliikmete, ekspertide, asjassepuutuvate otsustajate ja sidusrühmade vahelist arvamuste vahetust. 

Riigikogu pressiteenistus

 

 

Tagasiside