Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ja endine juht Jaak Allik osalevad Gruusia parlamendi kutsel 12. – 14. maini toimuval OSCE PA kevadkonverentsil Batumis. Konverentsil teemaga “Edendades majanduslikku koostööd ja stabiilsust OSCE regioonis” keskendutakse pärast Nõukogude Liidu lagunemist regioonis edukalt läbi viidud vajalikele muudatustele majanduselus. Ülevaadetega esinevad haruministrid ning oma ettepanekud edasiseks arenguks esitavad rahvusvahelised majandusteadlased. Majandusmõõtmele keskendumise tingis vajadus pöörata suuremat tähelepanu majandusliku koostöö vormide tutvustamisele. Kokku tulevad vastava valdkonna spetsialistid, kes paari päeva jooksul keskenduvad migratsiooni, energiaturvalisuse, regionaalse koostöö ja ettevõtlusarendamise küsimustele. Lisaks aktiivsele poliitilisele dialoogile ja kogemustevahetusele antakse otsustajatele selge sõnum vajakajäämistest ja kiiresti lahendamist vajavatest probleemidest, muuhulgas ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete loomisel ja toetamisel. 

Linde sõnul on OSCE Parlamentaarsel Assambleel parlamentaarses mõõtmes jätkuvalt täita tähtis roll juhtides areneva demokraatiaga riikide tähelepanu kogu OSCE areaalis tekkida võivatele uutele väljakutsetele ja väljavaadetele. OSCE PA on olnud Musta mere piirkonnas pikka aega aktiivselt tegev, abistades regiooni riikide parlamendisaadikuid parlamentaarse demokraatia edendamisel ning aidates neil tajuda regiooni silmatorkavalt tähtsat ja arenevat majanduspotentsiaali, jätkuvalt rõhutades, et pikaajalise ja kestliku edu tagab tõhus koostöö erinevate riikide, regioonide ja ühenduste vahel. Batumi konverents pakub parlamendiliikmeile suurepärase võimaluse, et näha Gruusia valitsuse poolt läbi viidud majandusreformide edu ja tähtsust. 

Traditsiooniliselt keskenduvad OSCE PA kevadkonverentsid sõjalis-poliitilisele, majandusalasele, keskkonnakaitse- ja inimõiguste kaitse alasele koostööle. Käesoleval üritusel osaleb enam kui 190 parlamendisaadikut 41 riigist, et arutada OSCE regiooni kestlikku arengut ja stabiilsust. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside