Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon toetas oma tänasel istungil muudatusettepanekut püsiasustusega väikesaarte seaduse eelnõule (1081 SE), millega eelnõusse viiakse tagasi seal algselt olnud säte, mis annab väikesaare omavalitsusele ostueesõiguse väikesaarel asuvale kinnisasjale. Eelnõu autorite hinnangul on see vajalik selleks, et kaitsta väikesaare alade sattumist juhuslike omanike kätte. Selline säte aitab autorite arvates kaasa traditsioonilise ühistegevuse taastamisele väikesaartel ja maa ühiskasutusse andmisele rannakarjamaadena või puhke- ja spordiväljakutena.

Ostueesõigus ei kehti eelnõu kohaselt siis, kui asi võõrandatakse abikaasale, alanejale sugulasele või vanemale, samuti vennale, õele ja nende alanejatele sugulastele.

Eelnõu täpsustab samuti väikesaare püsiasustuse ja püsielaniku mõisteid ning saarvalla üldkogu pädevust. Ka võimaldab eelnõu luua saarevahi ametikoha. Saarevahi ülesandeks oleks järelvalve saarel paiknevate loodus- ja muinsuskaitseliste objektide üle. Eelnõu autorite hinnangul on saarevahi ametikoha järele tekkinud tungiv vajadus eriti neil saartel, kus puudub majakavaht ja ühes sellega on saare olulised objektid jäänud valveta ja hoolduseta.

Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Imre Sooääre, Jüri Saare, Trivimi Velliste ja Avo Üpruse esitatud püsiasustusega väikesaarte seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõule (1081 SE) on Riigikogu täiskogus teisel lugemisel kolmapäeval 21. veebruaril ja kolmandal lugemisel neljapäeval 22. veebruaril.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside