Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjoni poolt tehtud muudatusettepaneku kohaselt sotsiaalhoolekande ja sellest tulenevate teiste seaduse muutmise seadusele (656 SE) saavad alla 16-aastased puudega lapsed võimaluse minna rehabilitatsioonikeskusesse koos oma vanema või hooldajaga.

Komisjon on seisukohal, et sügava puudega lastel, kes viibivad rehabilitatsioonikeskuses ööpäevaringselt, ei ole võimalik ilma vanema või hooldaja pideva kohalolekuta toime tulla.

Ka on rehabilitatsiooni oluliseks osaks sotsiaalne ja psühholoogiline nõustamine, kuidas last kodus arendada ja aidata, mis on mõeldud eelkõige vanemaile. Seetõttu on oluline võimaldada majutusteenust ka lapse esindajale. Samas on lapse laste rehabilitatsioon ühtlasi ka kogu pere rehabilitatsioon.

Sama õigus hakkaks kehtima ka alaealisele õigusrikkujale, kellel oleks seaduseparanduse kohaselt samuti õigus minna rehabilitatsioonikeskusesse koos oma vanema või hooldajaga.

Majutuse hinnad lapsevanemale kehtestab eelnõu kohaselt Vabariigi Valitsus.

Lisaks eelnevale tegi komisjon muudatusettepaneku, mis avardab ka väiksemate kohtade võimalusi taastusteenuse osutamiseks. Seni kehtinud redaktsioon kehtestas rehabilitatsiooni osutajale väga kõrged hariduse nõuded, mistõttu on kaadri leidmine paiguti raskendatud. Kõnealune muudatus lubab rehabilitatsioonikeskuses töötada ka keskeriharidusega meditsiiniõel. Samas antakse üleminekuaeg kõikidele kõrgharidust mitte omavaile rehabilitatsiooniteenuse osutajaile.

Kõnealune eelnõu on Riigikogus teisel lugemisel tuleval teisipäeval ja lõpphääletusel neljapäeval 16. juunil. Eelnõu algatasid Rahvaliidu, Reformierakonna ja Keskerakonna fraktsioon.

Tagasiside