Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus oli täna teisel lugemisel valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), mille teine lugemine rahanduskomisjoni ettepanekul katkestati, et tööd eelnõuga jätkata. Muudatusettepanekute tähtaeg eelnõule on 4. märts. 

Rahanduskomisjoni esimehe Taavi Rõivase sõnul on eelnõu eesmärk kohelda maksustamisel füüsiliste isikute väärtpaberiinvesteeringutest saadud kasu sarnaselt juriidiliste isikute väärtpaberiinvesteeringustest saadud kasuga.
 
„Eelnõus on välja pakutud investeerimiskonto kasutamisel põhinev süsteem, mis võimaldab teatud enim levinud liiki investeeringutest saadud tulu ilma maksukohustuseta edasi paigutada. Tulemuseks on investeeringutulu maksustamise edasilükkamine kuni selle nii-öelda  tarbimisse võtmiseni,“ ütles Rõivas täna Riigikogus.
 
Rõivas põhjendas ka eelnõu pikka menetluskäiku ja tutvustas eelnõule tehtud muudatusi.
 
„Eelnõu algatati juba 2007. aastal lõpus ning see leidis hulgaliselt vastukaja. Selle tulemuseks on see, et rahandusministeerium koostas eelnõu uue tervikteksti ettepanekuna rahanduskomisjonile. Algataja esindaja ettepaneku peamiseks sisuliseks muudatuseks võrreldes algatatud eelnõuga on finantsvara määratus ehk investeerimisobjektide ringi laiendamine, mille suhtes investeerimiskonto süsteemi võib rakendada. Näiteks on kontosüsteemi nüüd kasutatud ka OECD liikmesriigis või riigis, kellega Eestil on maksuleping, täpsemalt tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja tõkestamise leping, avalikult kaubeldav väärtpaber ning nn alternatiivturul kaubeldav väärtpaber. Samuti võib ettepaneku kohaselt isikul olla investeerimiskontosid rohkem kui üks ning kõnealuste väärtpaberite müügi tulu kandmine väärtpaberikontole peab maksuvabastuse rakendamiseks toimuma seni pakutud 20 tööpäeva asemel mõistlikkuse printsiibist lähtudes viivitamata. Lisaks on täpsustatud investeerimiskonto sissemaksete ja väljamaksete tegemise reeglistikku,“ selgitas Rõivas.
 
Eelnõu (180 SE) oli Riigikogu täiskogus esimesel lugemisel 23. jaanuaril 2008. Rahanduskomisjon arutas eelnõu uuesti oma 9. jaanuari istungil 2010 ja otsustas eelnõu saata teisele lugemisele, ettepanekuga eelnõu teine lugemine katkestada.
 
Lähem informatsioon: rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas, telefon 51 19 799.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside