Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni kolmapäevasel istungil selgus, et Vahur Kraft esitas 2013. aasta 16. oktoobri istungil uurimiskomisjonile dokumendi, mis on võltsitud. Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi uuring näitas, et Vahur Krafti uurimiskomisjonile esitatud VEB panga kirja originaalkujul ei eksisteeri.

„Uuringust tuli välja, et tegemist on koopiaga, mille monteerimiseks on kasutatud teisel VEB panga kirjal olevaid rekvisiite koos allkirja koopiaga,“ ütles uurimiskomisjoni esimees Rainer Vakra.

Vahur Kraft soovis uurimiskomisjonile esitatud kahe kirja abil tõendada, et Vene residendil TSL International oli 1995. aastal külmutatud nõue 32,3 miljoni USD ulatuses. Eesti Panga auditis tõdeti, et kuigi Eesti Pank saatis 1995. aastal välja kirja, milles väideti TSL Internationalil olevat külmutatud rahaga seotud nõue 32,3 miljoni USD väärtuses, siis tegelikult sellist nõuet ettevõtjal sel ajal ei olnud ning Eesti Panga poolt 1995. aastal Vahur Krafti allkirjaga VEB pangale saadetud kirjas olid andmed valed. See Eesti Panga auditis välja toodud nn valeandmetega kiri oli Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni moodustamise ajendiks.

„Uurimiskomisjonil tekkis kahtlus Vahur Krafti esitatud kirjade autentsuse suhtes, mistõttu pöördusime jaanuaris Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi poole, et välja selgitada, kas esitatud VEB panga kirja puhul võib olla tegemist võltsitud dokumendiga,“ ütles Rainer Vakra. „Dokumendiuuringu tulemused kinnitasid uurimiskomisjoni kahtlusi. Seetõttu on vaja ka teise Vahur Krafti esitatud kirja autentsuse kontrolliks läbi viia täiendav analüüs.“

Rainer Vakra sõnul ei ole teada, kes kirja võltsis, kuidas võltsitud kiri Vahur Krafti kätte sattus ja kas Vahur Kraft on kirja võltsitusest teadlik. „Kuriteotunnuste olemasolul saab need asjaolud välja selgitada uurimisasutus,“ ütles Vakra.

Riigikogu uurimiskomisjon VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks moodustati Riigikogu 2013. aasta 12. märtsi otsusega. Uurimiskomisjon esitab oma töö lõpparuande Riigikogule hiljemalt 7. aprillil 2014.

Tagasiside