Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskomisjon ja riigikaitsekomisjon pidasid Toompea lossi Valges saalis ühisistungi teemal  „Aprillisündmused 2007,  sisejulgeolek ja turvalisus: 2”. Istungil analüüsiti põhjalikumalt 2007. aasta aprillis toimunud sündmusi ja nende mõju Eesti siseturvalisusele. Kuulati ära asjaomaste ministeeriumide ja ametkondade ettepanekud. Tegemist oli 11. juunil toimunud esimese istungi jätkuga. Ühisistungit juhatas õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher, istungil osales Riigikogu esimees Ene Ergma.  

Komisjonide ühisistungi eesmärk oli saada toimunust võimalikult täpne ülevaade ja teha analüüs aprillisündmuste kohta. Samuti selgitada välja nendest sündmustest saadud õppetunnid riigile. Riigikogu tõi ühe laua taha erinevate seotud ametkondade juhid, kelle vastutusalas oli aprillisündmustele reageerimine ja avaliku korra tagamine. Kui komisjonide juuniistungil anti esmane ülevaade ja käidi välja esimesed mõtted, siis täna käsitleti teemasid põhjalikumalt ministeeriumides valminud analüüside alusel. 

„Aprilli lõpus jõudis esimest korda tallinlastele kohale, et nn Pariisi sündmused võivad igal hetkel olla korduda ka Tallinnas. Eesti riik pidas sellele katsele vastu, kuid samas pani see meid muutma ennast mässamiste ja rüüstamiste vastu veel tugevamaks. Näiteks tõi see abipolitseinike ridadesse juurde tuhandeid vabatahtlikke, kes muidu ei oleks tõenäoliselt sellist otsust teinud” märkis Vaher. 

Õiguskomisjoni esimees rõhutas oma kokkuvõttes ühisistungil, et aprillirahutustele reageeris riik adekvaatselt. „Valitsus on teinud adekvaatseid järeldusi aprillirahutustest saadud õppetundidest ning kavandanud samme massirahutuste tõkestamisvõimekuse tõstmiseks,” ütles Vaher. 

Ühisistungil toimunud arutelude kaudu teostas Riigikogu parlamentaarset järelevalvet ja kontrolli valitsuse tegevuse üle avaliku korra ja turvalisuse tagamisel Eestis. „Riigikogu roll on saada täpne ülevaade valitsuse tegevusest ja anda sellele hinnanguid ning vajadusel teha muudatusi seadusandluses,” selgitas õiguskomisjoni esimees. 

Ühisistungil käsitleti aprillisündmustest tulenevaid muudatusi seadusandluses ja täiendavat rahavajadust riigi korratagamise võimekuse tõstmiseks. Valitsus on ette valmistanud mitmeid seadusandlikke muudatusi, mis jõuavad peatselt ühtse paketina ka Riigikokku. Samuti on riik näinud ette täiendavad rahalised vahendid riigieelarvest massirahutuste tõkestamiseks nii selle aasta lisaeelarve kui eile vastu võetud 2008. a. riigieelarvega – näiteks on eraldatud mitukümmend miljonit krooni märulipolitsei suurendamiseks ja tugevdamiseks ning politsei erivahendite soetamiseks, kaasa arvatud märulivarustus, veekahur jm.  

Istungil osalesid siseminister Jüri Pihl, kaitseministeeriumi kantsler Lauri Almann, riigi peaprokurör Norman Aas, kaitsepolitseiameti peadirektor Aldis Alus, Põhja politseiprefektuuri politseiprefekt Raivo Küüt, Vabariigi Presidendi julgeolekunõunik Indrek Kannik ja teised ametnikud. 

Lisainfo: Ken-Marti Vaher, õiguskomisjoni esimees, 5034674

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside