Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Marokos, Rabatis toimunud Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee kaheksas plenaaristung võttis ühehäälselt vastu raporti “Let’s do it” (Teeme ära!) ja soovitab Eestis sündinud algatust toetada kõigil assamblee liikmesriikidel. Raporti koostasid Stefan Schennach (Austria) ja Imre Sooäär (Eesti). Kaasraportöörideks olid Orit Zuaretz (Iisrael) ja Ibrahim Abu Ayyash (Palestiina). 

Nimetatud raport analüüsib 2008. aastal Eestis sündinud kodanikualgatuse “Teeme ära” mõju keskkonnateadlikkuse tõusule ja teeb rida soovitusi liikmesriikidele. Muuhulgas kutsutakse riike kaasa toetama ülemaailmset koristuspäeva “Let’s do it- 2012“, mida tuuakse raportis esile, kui positiivset näidet edukast keskkonnakampaaniast. 

Eesti delegatsiooni esimees, väliskomisjoni liige Imre Sooäär märkis oma sõnavõtus assambleel: “Eestis sündinud kodanikualgatus vallutab iga päevaga järjest rohkem südameid kogu maailmas ja aitab oluliselt kaasa keskkonnateadlikkuse tõusule. “Let’s do it”  ühendab riike ja rahvaid sõltumata nende kultuurilistest, religioossetest või piirkondlikest erinevustest. See tõestab, et me kõik saame sellel planeedil ühiselt oma elukeskkonna parandamisele kaasa aidata.“ Sooäär tõi välja positiivse näitena, et tänu sellel raportile leidsid ka Iisraeli ja Palestiina esindajad assamblee töö ajaloos esimest korda ühise keele, osaledes raporti koostamisel. 

Idee ühe algataja Rainer Nõlvaku kinnitusel on juba ligi 90 maailma riiki tänaseks kampaaniaga liitunud, et viia käesoleval aastal läbi ülemaailmne koristuspäev. Nimetatud ürituse läbiviimiseks liitub mitmetes riikides iga päev tuhandeid inimesi. 

Vahemere Liidu Parlamentaarne Assamblee soovitab raportis, et kõik liikmesriigid osaleksid kampaanias “Let’s do It”. Eesmärk on edendada nõuetekohast jäätmekäitlust ja parandada teadmisi reostusohtudest. See kampaania ei suurenda üksnes üldsuse teadlikkust jäätmete käitlemisel, vaid aitab luua ka ühist identiteeti Vahemere piirkonnas läbi kodanikualgatuse, märgitakse raportis. Seoses sellega soovitab assamblee leida liikmesriikidel maailma koristuspäeva organiseerimiseks ka rahalist toetust riiklikest vahenditest. Raport kinnitab, et ühised jõupingutused võivad potentsiaalselt parandada jäätmepoliitika efektiivsust kõigis maailma riikides ja avaldada märkimisväärset sotsiaalset mõju. 

Vahemere Liidu Parlamentaarsesse Assambleesse kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Parlamendi, Vahemere riikide ja Põhja-Aafrika parlamentide delegatsioonid, kokku 280 delegaati, 42-st riigist.  

Assamblee raames toimus ka eraldi kohtumine Soome, Rootsi, Taani, Eesti ja Läti parlamentide esindajate vahel, kus otsustati, et edaspidi töötatakse välja ühine strateegia, kuidas Läänemere regiooni dimensiooni Vahemere Liidu Assamblees paremini esile tõsta ja põhjalast tulevaid häid algatusi ühiselt Vahemere- ja Põhja-Aafrika riikides tutvustada. 

Pildid ürituselt on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

 

Tagasiside