Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata Riigikogu täiskogusse esimesele lugemisele perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE), mis reguleerib Riigikogu menetluses oleva perekonnaseaduse eelnõust (55 SE) lähtuvaid toiminguid, nende õiguslikke aluseid ja korda. Eelnõu 68 SE on täiskogus 26. septembril.

Ühe olulisema muudatusena näeb perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu ette ülemineku paberil tehtavatelt perekonnaseisuaktidelt elektroonilistele perekonnaseisutoimingutele. Sellest johtuvalt ei väljastata abiellumisel enam mitte abielutunnistus, vaid abielutõend, mis sisaldab väljavõtet rahvastikuregistri sellekohasest kandest.

Uuest regulatsioonist lähtudes täpsustab eelnõu ka isaduse omaksvõtu aluseid. Isaduse omaksvõtt, kui isa ei ole emaga abielus, toimub kas isa tahteavalduse alusel või kohtu kaudu. Praegu kehtiv seadus lubab isadust tuvastada ka ema ütluse alusel. Uue regulatsiooni kohaselt tuvastab põlvnemise isast kohus asjaolude alusel, mis võimaldavad eeldada, et laps põlvneb sellest mehest.

Uue regulatsiooni kohaselt kantakse rahvastikuregistrisse edaspidi ka lapse hooldusõiguse kuuluvus, mille kohta tehakse kanne koos lapse sünni registreerimisega. Vajadus lapse esindamise õiguse kajastamiseks rahvastikuregistris tuleneb samuti uuest regulatsioonist, mis lubab hooldusõiguse, sh lapse esindamise õiguse, osaliselt või täielikult üle anda ühele vanemale, mis vastavalt registreeritakse.

Uue nähtusena näeb perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu ette ka selle, et abielude sõlmimist kinnitav perekonnaseisuametnik kannab abielu sõlmimisel ametiriietusena talaari. Talaari eraldab riik abielude sõlmimist kinnitavale perekonnaseisuametnikule tasuta. Talaari kirjelduse ja selle eraldamise korra kinnitab regionaalminister.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside