Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon soovib viia uue metsaseaduse eelnõu (833 SE) lõpphääletusele. Eelnõu on Riigikogu täiskogus teisel lugemisel 31. mail ja kui teine lugemine lõpetatakse, siis kolmandal lugemisel 7. juunil
 
Ühe peamise muudatusena näeb eelnõu metsa uuendamise kohustuse tagamiseks ette tagatisraha. Tagatisraha on kohustuslik lageraie tegemisel üle-kahehektarilisel maa-alal järgmistes metsatüüpides: sinilille kuusikud, jänesekapsa kuusikud ja jänesekapsa mustika kuusikud. Lageraiet kavandav metsaomanik on kohustatud tasuma metsa uuendamise tagatisraha ka juhul, kui tema suhtes on kohaldatud väärteo- või kriminaalkaristust puude või põõsaste ebaseadusliku raie eest või metsa uuendamise nõuete rikkumise eest ja andmed selle kohta ei ole karistusregistrist kustutatud.
 
Metsa uuendamine näeb ette kas uute puude istutamist või puuseemnete külvamist ning selleks maapinna ettevalmistamist ja metsakultuuri hilisemat hooldamist. Nende tööde tegemiseks ette nähtud tagatisraha ei tohi eelnõu kohaselt olla väiksem kui 3000 ega suurem kui 20 000 krooni ühe hektari koha.
 
Keskkonnakomisjon küsis antud küsimuses ka õiguskantsleri arvamust, kes asus seisukohale, et tagatisraha süsteem on kooskõlas põhiseadusega, arvestades, et selle eesmärk on tagada uuenemine just raskesti uuenevates metsatüüpides ja aidata sellega kaasa liigirikkuse säilimisele ja keskkonnakaitsele.
 
Tagatisraha süsteem jõustub eelnõu kohaselt 2008. aasta 1. jaanuaril, muus osas 2007. aasta 1. jaanuaril.
 
 Riigikogu pressitalitus
Tagasiside