Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon otsustas oma tänasel istungil saata esimesele lugemisele valitsuse algatatud uue keeleseaduse eelnõu (808 SE) ja esimene lugemine lõpetada. Eelnõu on täiskogus 13. oktoobril.

Tegemist on 21. veebruaril 1995 vastu võetud keeleseaduse uue redaktsiooniga. Algataja kinnitusel on korrastatud ja muudetud loogilisemaks seaduse ülesehitust, mis on vahepealsete muudatuste käigus kaotanud oma selguse.

 
Eelnõu kehtestab muuhulgas eestikeelsuse nõude välireklaamile, kaasa arvatud poliitilisele välireklaamile, sätestades, et avalikku kohta paigaldatud viidad, sildid, ettevõtte liiginimetus ja välireklaam, sealhulgas poliitilise agitatsiooni eesmärgil paigaldatud välireklaam, peavad olema eestikeelsed.
 
Ajakirjandusliku keelkasutuse osas ütleb eelnõu, et meediaettevõtja järgib oma väljaannetes, veebilehel ning tele- ja raadiosaadetes keelekasutuse head tava, mille puhul on eeldatud ajakirjanduse enese aktiivsust oma keelekasutuse kujundamisel ning ka keelekasutuse hea tava kohta teatud põhimõtete kokkuleppimist ning kirjapanekut. Loobutud on eelnõu esimeses versioonis kehtestatud kohustusest, millest lähtuvalt peaks ajakirjandusettevõtete järgima kirjakeele normi.
 
Ühe muudatusena eesti keele tasemeeksami korralduses sätestab eelnõu, et Eesti keele tasemeeksamit ei pea sooritama isik, kes on sooritanud eestikeelse kutseeksami ja töötab kutsetunnistusel märgitud kutsealal.
 
Lisaks sätestab eelnõu Eesti keelenõukogu moodustamise seaduse tasandil ja näeb ette, et Riigikogu arutab keelepoliitikat ning eesti keele arengut olulise tähtsusega riikliku küsimusena vähemalt kord kahe aasta jooksul.
 
Eelnõud tutvustasid kultuurikomisjonis haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Jaak Viller ja keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside