Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 8. mail esitatud Riigikogu otsuse “Tallinn – Tartu – Luhamaa maantee ehitamisest” eelnõu ( 898 OE), mis näeb ette nimetatud maantee ehitusega seotud kava kinnitamise. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 10. mail algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõuga (899 SE) luuakse eeldused narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete illegaalse käibe piiramiseks ja käibe üle kontrolli tõhustamiseks kõrvaldades vastuolud EL otsekohalduvate määrustega. Eeltoodu võimaldab paremini kaitsta rahva tervist ja vältida narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja lähteainete ebaseaduslikku ringlusesse sattumist. Ettevõtjale muutub õigusaktide järgimine lihtsamaks, kuna varem oli siseturg reguleeritud direktiiviga ja kehtivad otsekohalduvad määrused EL ja 3. riikide vahelise kaubanduse kontrolliks olid korduvalt muudetud. Uute õigusaktide nõuded on võrreldes seni kehtinud siseriiklike õigusaktidega ettevõttele enam kaupade vaba liikumist soodustavad. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni 10. mail esitatud Riigikogu otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõu ( 900 OE) mõtteks on väljendada üheselt Riigikogu poliitilist tahet äriühingute asutamise ja registreerimise kiirendamiseks. Eelnõu kohaselt tehakse valitsusele ettepanek esitada eelnõu 1. oktoobriks 2006. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikohtu esimehe 11. mail esitatud Riigikogu otsuse “Priit Pikamäe Riigikohtu liikme ametisse nimetamine” eelnõu ( 901 OE) näeb ette nimetada Priit Pikamäe Riigikohtu liikmeks alates 1. septembrist 2006.a. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni 11. mail algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 902 SE) eesmärk on täpsustada eesti keele tasemeeksamite läbiviimist, sätestada keeletunnistuste kehtetuks tunnistamise alused ja kord ja kehtestada keeleseaduse täitmise üle riikliku järelevalve teostamine. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside