Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna Pihkvas alanud rahvusvahelise ärifoorumi avamisel kinnitas Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas Eesti ettevõtluskeskkonda tutvustades, et Eesti on avatud, kindel ja soodne koht ettevõtlusega tegelemiseks. „Korras riigirahandus ja ühinemine eurotsooniga, selge ning ettevõtlust soosiv õiguskeskkond, soodne maksusüsteem, inglise ja vene keelt kõnelev tööjõud moodustavad keskkonna, miks Eestisse investeerida,“ rääkis Klaas.

Peatudes Eesti-Vene majandussuhetel, tõstis Riigikogu majanduskomisjoni esimees esile Tallinna Sadama ja Eesti Raudtee väga häid võimalusi kaupade kiireks ning turvaliseks liigutamiseks. „Järgmisel aastal valmiv Koidula piirijaam avab selles vallas hulga uusi võimalusi, ja seepärast laskem kaupadel liikuda selliseid teid mööda, mis on kaubaomanikule kõige soodsamad,“ ütles Klaas.
 
Klaasi sõnul on täna Eesti-Vene majandussuhetes probleemiks pikad piirijärjekorrad. „Eesti ja kogu Euroopa Liit ootavad Vene poolelt siin kiiret tegutsemist. On vaja aru saada, et täna ei konkureeri logistika valdkonnas omavahel mitte üksikud riigid, vaid riike hõlmavad transiidikoridorid,“ ütles Klaas. Ta osutas, et kiiremate ühenduste jaoks on vajalik ehitada uus Narva sild ja et  paremad transpordiühendused Peterburi ning Pihkva suunal teenivad ka turismi arengut.
 
Klaas tõi positiivse koostöö näitena Eesti transiidi- ja logistika ettevõtjate koondumist ühisesse klastriprojekti ning avaldas arvamust, et sellega võiksid tihedamat koostööd teha ka Venemaa ettevõtjad. Majanduskomisjoni esimees kordas oma varasemat ettepanekut, et Eesti ja Venemaa võiksid liikuda ühiste tolliprotseduuride suunas.
 
Täna ja homme  Pihkvas toimuval rahvusvahelisel ärifoorumil osalevad Eesti ja Venemaa ettevõtjad, riigiametnikud ning poliitikud. Foorumi avasid Vene Föderatsiooni poolt Pihkva oblasti kuberner Andrei Turchak, Eesti poolt foorumi idee algataja, Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas ja välisministeeriumi asekantsler, suursaadik Marina Kaljurand.
 
Ärifoorum keskendub võimalustele, mida pakub ettevõtlusega tegelemiseks Loode-Venemaa ja selle Pihkva regioon. Eesti esindajad tutvustavad Vene kolleegidele Eesti ettevõtluskeskkonda ja õigusruumi. Otsekontaktide loomise ja investeerimisprojektide esitlemistega tahetakse arendada vastastikku kasulikku koostööd.
 
Foorumi raames toimuvad äri- ja kontaktkohtumised, kus ettevõtetel on võimalus leida koostööpartnereid. Samuti külastatakse Vene ettevõtteid. Ärifoorumi fookusteemadeks on tolli- ja piiriületustemaatika, logistika ja transport, turism, põllumajandus ja toiduainetetööstus, alternatiivsed energiaallikad, ehitus ja infrastruktuuri arendamine.
 
Foorumi eestipoolsed korraldajad on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, välisministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Foorumil esinevad Eestit tutvustavate ettekannetega Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Siim Raie ja EASi Peterburi esindaja Toomas Kästik.
 
Foorumi peakorraldaja on Taani-Vene arenguprogramm, Vene poole kaaskorraldajateks on Pihkva oblastivalitsus ja Pihkva Kaubandus-Tööstuskoda.
 
Täiendav informatsioon: Urmas Klaas, telefon 51 35 145
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside