Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjon saatis teisele lugemisele rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE), mis teeb valitsusele ülesandeks kehtestada tervisekaitse- ja ohutusnõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele, ning vastava määruse väljatöötamise. Sellekohase määruse eelnõu esialgne tekst on lisatud seaduseelnõu seletuskirjale. Eelnõu 955 SE on Riigikogu täiskogus 22. novembril 2006.

Sotsiaalministeeriumi hinnangul, nagu osutatud seaduseelnõu seletuskirjas, ei ole ujulateenuse kasutajaile ja ka teenuse osutajaile tagatud ohutut keskkonda. Ministeeriumi väitel on ujulateenuse osutajatel probleeme isegi aegunud nõuete täitmisega. Kaasaegseid veepuhastusseadmeid ja basseinivee kontrollimeetodeid ei tunta ja neid kasutatakse vähe. Samas on sagenenud nakkuslike nahahaiguste juhud. Ministeeriumi andmeil registreeriti näiteks 2004. aasta oktoobris 2634 sügeliste juhtu.  

Eelnõu kohustab ujulateenuse osutajaid muuhulgas kasutavat vett laboratoorselt kontrollima ja tagama vastava teabe kättesaadavuse.

Ujulateenuse osutajad ei ole suutnud ministeeriumi kinnitusel vältida ka põrandate libedust ja sellest tingitud vigastusi, ja seda ka uutes kaasaegsetes veekeskustes, vaatamata uute ehitusmaterjalide valikuvõimalustele.

Uued nõuded veekeskustele peaksid eelnõu kohaselt rakenduma 2007. aasta 1. veebruarist.

Sotsiaalkomisjon otsustas täna saata lõpphääletusele ka Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (1009 SE) ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE).

Eelnõu 1009 SE võimaldab haigekassal võtta kasutusele eelmiste perioodide tulude ülejääk ja suunata see tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks, mille tulemusena peaksid sotsiaalministeeriumi hinnangul lühenema eriarstiabi ravijärjekorrad ja teenused muutuma patsientidele paremini kättesaadavaks. Eelnõu 1009 SE on teisel lugemisel 22. novembril ja kolmandal lugemisel 23. novembril.

Eelnõu 886 SE laiendab perearstide poolt pakutavate teenuste ringi ja annab neile õiguse osutada ka koduõenduse teenuseid. Samuti kehtestatakse eelnõuga uued põhimõtted kiirabiteenuse ostmise osas. Seadust muudetakse nii, et kiirabi teenuse tellimiseks ei viida enam läbi avalikku konkurssi, kuna sotsiaalministeeriumi hinnangul ei ole kiirabiteenuse ostmise regulatsioon ennast praktikas õigustanud. Eelnõu 886 SE on kolmandal lugemisel 22. novembril.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside