Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimus Euroopa Tulevikukonvendis rahvusparlamentide rühma kohtumine konvendi presidendiga.

President Giscard d’Estaign tutvustas presiidiumi poolt eile öösel väljatöötatud kompromissettepanekuid institutsioonide osas.

Riigikogu liige Tunne Kelam juhtis Tulevikukonvendi presidendi tähelepanu tõsiasjale, et Euroopa Liidu senise roteeruva juhtimismudeli jätkamine on endiselt tõsiselt arvestatav seisukoht, mida toetab rõhuv enamus valitsusesindajaid ning tähelepanuväärne hulk rahvusparlamentide liikmeid. Kelam mainis, et rahvusparlamentide rühma poolt presiidiumile esitatud ühisseisukoht rõhutab samuti roteeruva eesistumise eeliseid võrreldes alalise Ülemkogu presidendi ametiga. Seepärast oleks ohtlik illusioon kujutleda, nagu oleks alalise presidendi ametikoha suhtes juba kokkuleppele jõutud. Kelam esitas ettepaneku selgitada rahvusparlamentide hulgas poolehoid roteeruva eesistumise jätkamisele, mis kõige paremini tagab väikeriikide võrdse osalemise liidu juhtimisel.

Komisjoni reformi osas rõhutas Kelam, et häid ja veenvaid otsuseid saab langetada alles pärast seda, kui on selge, kuidas 2000. a. Nizza tippkohtumisel kokkulepitu praktikas toimib. Nizza otsuste järgi on komisjonis igale liikmesriigile tagatud oma volinik niikaua, kui liidu liikmete arv küünib 27-ni.

Täna toimusid ka konvendi presiidiumi kohtumised valitsuste ja Euroopa Parlamendi esindajatega. Kohtumiste alusel loodab presiidium nädalavahetusel kokku panna põhiseadusliku lepingu lõpliku kavandi, mille suhtes konvent peab kokkuleppele jõudma järgmisel nädalal.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside