Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna kohtusid Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) liikmed Tšehhi Senati ELAKi esindajatega.

Kohtumisel vahetati teavet parlamentide osalemisest ELi õigusloomeprotsessis. Mõlemas riigis on sisse viidud Põhjamaade eeskujudele tuginev ELi küsimuste parlamentaarse järelvalve mudel. Riigikogu aseesimees, ELAKi komisjoni esimees Rein Lang kinnitas, et Taani ja Soome eeskujudele rajatud mudel toimib Eestis hästi. ” Menetledes ELi küsimusi parlamentaarsel tasandil on eesmärgiks olnud maksimaalne sidusus nii teadmiste kui ka poliitiliste jõudude vahel,” kinnitas Lang, väljendades ühtlasi heameelt, et ELi temaatika pole langenud tavapärase poliitilise võimuvõitluse objektiks. Vestluse käigus rõhutati mõlemapoolselt objektiivse informatsiooni liikumise olulisust ELi keskuse ja liikmesriikide vahel. Sellest tulenevalt on mõlema riigi parlamendil plaan saata oma esindajad Brüsselisse.

Eraldi teemana käsitleti kohtumisel ELi Põhiseadusliku lepingu küsimusi. Mõlema riigi parlamendi ees seisab küsimus: kuidas ja millal tuleks see alusdokument ratifitseerida?

Olulise teemana olid arutusel ELi finantsperspektiivi valikud ning põllumajanduse subsideerimise poliitika. ”Tuleb tõsiselt kaaluda ELi põllumajanduse subsideerimise poliitika otstarbekust,” ütles Lang, lisades, et kui osa põllumajandusele minevast eelarvest suunata teaduse ja tehnika arendamisele, võimaldaks see paremini tõsta ELi konkurentsivõimet ning täita Lissaboni strateegia eesmärke.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside