Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon pidas täna laiendatud istungi koos MTÜ Eesti Omastehooldus, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja sotsiaalministeeriumi esindajatega. Istungist võttis osa ka puuetega inimestest ning muudest sotsiaalsetest teemadest kirjutav ajakirjanik Tiina Kangro, hiljuti ilmunud ajakirja Puutepunktid peatoimetaja. Peamise teemana käsitleti raske puudega inimesi hooldavate perede probleeme.

“Omaste hooldamisega puutuvad igapäevaselt kokku sajad perekonnad, kes vajavad ka riigi ja kohaliku omavalituse tuge. Omaste hooldamine, eriti raskematel juhtudel, mis on seotud puudega, mõjutab oluliselt kõikide pereliikmete igapäeva elu ja ühiskonna tegemistes osalemist. See ei tohi muutuda nendele inimestele karistuseks, vaid riik ja kohalikud omavalitsused peavad siin appi tulema”, ütles sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.
 
Istungil osalenud puudega inimeste perekondade vajadustega kursis olevad külalised valgustasid komisjoni liikmeid kõige kiiremini lahendust vajavate küsimuste osas, samuti esitasid omapoolse nägemuse olukorrast ja selle parandamise võimalustest. Istungil kõlasid arvamused, et paljud hoolekannet puudutavad seadused, kaasa arvatud põhiseadus, ei vasta enam kaasaja nõuetele. Samuti on muutunud ühiskonna suhtumine ja ootused. Olulisima murena märgiti, et ei suudeta näha inimest ning probleeme leevendada saavatel inimestel puudub tervikpilt. Siinjuures soovitati, et parim tulemus saavutatakse lähtudes individuaalsest tasandist ehk lähenedes igale juhtumile individuaalselt. Räägiti veel ka sellest, et hooldusperedel puudub suures osas info, kuidas tegutseda, et abi saada.
 
“Igale juhtumile tuleb suuta läheneda individuaalselt ja seepärast on prioriteediks just raske puudega laste hooldamisega seotud probleemide lahendamine”, ütles Tsahkna.
 
Sotsiaalministeeriumi esindaja andis ülevaate ministeeriumi poolsetest meetmetest, mida on juba puudega inimeste perede toetamiseks rakendatud, aga ka väljatöötamisel olevatest strateegiatest.
 
Sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna märkis, et esmakohtumise eesmärk oli saada antud teemast põhjalikum ülevaade, aga luua ka kontaktid, mis oleksid edasise kommunikatsiooni aluseks. Tsahkna: „Puudega inimesi hooldavate perede teema on oluline, millega tuleb tegeleda samm-sammult. Järgmise arutelu eesmärgiks peaks olema kõigi asjaosaliste poolt esitatav strateegiliste sammude plaan, et ühiselt kaaluda reaalseid võimalusi olukorra parandamiseks.“
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside