Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjoni istungil arutati täna partneritega erihoolekande arengukava aastateks 2014 – 2020, mis valmib sotsiaalministeeriumis 2014. aasta esimeses kvartalis. Komisjon soovis, et tulevikus pöörataks rohkem tähelepanu riigi valitsusasutuste ja kohalike omavalitsuste omavahelise koostöö tugevdamisele.

“Erihoolekande probleemide lahendamisel on ajalooline hetk – meile avanevad eurorahad ja koostamisel on arengukava. Nende koosmõjus on võimalik lahendada erihoolekande probleemid, muutes teenuseid inimesekesksemaks ja paindlikumaks,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.

Tsahkna rõhutas, et erihoolekanne peab olema inimese-, mitte süsteemikeskne. “Selleks on vaja arengukava väljatöötamisse kaasata omastehoolduse ning puuetega inimeste esindajad, töötada välja just nende vajadustele vastavad teenused ning langetada poliitiline otsus,” lisas Tsahkna.

Erihoolekande arengukava eesmärk on pakkuda psüühilise erivajadusega täiskasvanud inimestele kvaliteetset tuge ja soodustada nende osalemist ühiskonnaelus. Psüühilise erivajadustega inimestel peavad olema võrdsed võimalused eneseteostuseks, sealhulgas töötamiseks. Suurte hoolekandeasutuste asemel luuakse üha rohkem peremaju ja hoolekandekülasid, sest seal on võimalik elada tavapärast elu. Kuna peremajad asuvad suuremate asulate läheduses, siis psüühilise erivajadusega inimesed on tihedamalt seotud oma kogukonnaga. Nad saavad töötada kohalikes ettevõtetes, kasutada sealseid teenuseid, käia ise poes ja arsti juures ning on samas suurema tähelepanu all.

“Probleemiks on kohalike omavalitsuste ning riigi omavaheline tööjaotus, mis vajab poliitilist otsust. Näen, et ka siin põrkume tegemata haldusreformile, kuid meil ei ole aega oodata, kuni riik nii kaugele jõuab. Erihoolekandes on vaja langetada poliitilised otsused varem,” rõhutas Tsahkna.

Sotsiaalkomisjoni istungil osalesid sotsiaalministeeriumi, Puuetega Inimeste Koja, Eesti Hooldajate Liidu, AS Hoolekandeteenused ja MTÜ Eesti Omastehooldus esindajad.

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside