Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjoni aseesimees Trivimi Velliste kohtus täna Toompea lossis Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimehe, kindral Rolando Mosca Moschiniga.

Trvimi Velliste tutvustas parlamendi ja riigikaitsekomisjoni tööga seonduvat. Käsitleti võitlust organiseeritud kuritegevuse ja rahvusvahelise terrorismiga. Osapooled rõhutasid, et võitluses rahvusvahelise terrorismiga on tähtis tunda terrorismi põhjusi, mis loob eelduse nende vastu tõhusaks võitluseks. Seejuures rõhutas kindral, et võitlus rahvusvahelise terrorismiga ei ole ainult sõjaväe ülesanne.

Käsitledes EL-i uute väikeriide rolli oma sõjaväeliste võimekuste arendamisel ELis tõdes kindral, et eelkõige on vajalik spetsialiseeruda ning Eesti võiks luua näiteks koostöös EL-i Põhjariikidega ühiseid üksusi. Sellise üksuse tõhusamaks tegutsemiseks on vajalik eelnev kokkuharjutamine ja treenimine, et üksust kriisiolukorras efektiivselt rakendada. Rääkides EL-i ühisest sõjalise võimekuse arendamisest rõhutas kindral, et tihiti räägitakse NATO ja EL-i armeest, kuid tegelikkuses on siiski tegemist liikmesriikide sõjalise panustamisega ühisesse sõjalisse võimekusse.

EL-i Sõjalise Komitee esimees viibib Eestis kaitseväe juhataja Tarmo Kõutsi kutsel. EL-i Sõjaline Komitee on kõrgeim sõjaline juhtorgan Euroopa Liidus, kuhu kuuluvad liikmesriikide kaitsevägede juhatajad. Komitee annab liikmesriikidele võimaluse konsultatsioonideks ning koordinatsiooniks sõjalistes küsimustes. Komitee ülesandeks on nõustada sõjalistes küsimustes EL-i Poliitika- ja Julgeolekukomiteed ning juhtida EL-i Sõjalise Staabi tegevust. 

Tagasiside