Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon saatis esimesele lugemisele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Transpordi arengukava 2006-2013 kinnitamine” eelnõu (1028 OE). Majanduskomisjon toetas üksmeelselt esimese lugemise lõpetamist. Eelnõu on täiskogus 13. detsembril.

Esitatud transpordi arengukava peamine eesmärk on parandada planeerimise süstemaatilisust, tervikliku pildi nägemist, tegelike põhjuste tuvastamist ning seeläbi tagada transpordisektori jätkusuutlik areng. Transpordi arengukavale on lisatud ka Ühistranspordi arenguprogramm 2006-2010.

Majanduskomisjoni istungil osalenud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar osutas, et esimest korda on tegemist horisontaalse ja kogu valdkonda läbiva arengukavaga, mis vaatleb transpordi arengut tervikuna ning erinevate transpordiliikide koosmõjus.

Ministeeriumi hinnangul aitab arengukava leida lahendusi paljudele praegustele probleemidele, mis tulenevad süsteemse juhtimise puudumisest.

Vastavalt väljatöötatud metodoloogiale arengukava mõjude hindamiseks peaksid infrastruktuuri tehtud investeeringud kasvatama elanikkonna rahulolu 2013. aastaks 20% tänu sellele, et teekatendite keskmine vanus väheneb 10%, raudtee, sadamate ja Tallinna lennuvälja läbilaskevõime kasvab ning arendatakse ka regionaalseid lennujaamu. Ka peaksid arengukavas ettenähtud meetmed ministeeriumi hinnangul kaasa tooma negatiivsete keskkonnamõjude vähenemise 20% võrra.

Lisaks peaks transpordi ohutuse ja turvalisuse suurendamine tooma 2013. aastaks kaasa 18%-lise liiklusõnnetustega seotud kahjude vähenemise. See tähendab ministeeriumi hinnangul, et 2013. aastaks saavutatakse olukord, kus teedel ei hukku rohkem kui 118 inimest aastas (kolme aasta keskmisena) ning raudtee-, lennu- ja laevaliikluse intsidentide arv väheneb 20%.Liiklushoiakud peaksid paranema aga10% ning liikluskäitumine 20%.

Ühistranspordi arendamisele suunatud meetmed aitavad ministeeriumi hinnangul kaasa ühistranspordi osakaalu suurenemisele. Eesmärgiks on seatud, et aastaks 2013 kasutab rohkem kui 30% elanikkonnast tööl käimiseks ühistransporti ja 10% kergliiklusvõimalusi, seda tänu tegevustele, mis suurendavad rahulolu ühistranspordi korraldusega, kus prognoositav rahulolu kasv on 20%.

Valitsus esitas transpordi arengukava Riigikogu menetlusse 8. novembril 2006.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside