Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon saatis esimesele lugemisele töötuskindlustuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE), mis laiendab töötuskindlustuse saajate ringi. Eelnõu on täiskogus 10. mail.

"Seadusemuudatus parandab korduvalt töötust kogevate inimeste kaitset ning muudab hüvitiste määramise korda inimestele soodsamaks nii, et töötuskindlustuse süsteemist on kasu suuremal hulgal inimestel,” selgitas kavandavaid muudatusi sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial.

Eelnõu kohaselt pikeneb töötuskindlustuse seaduses sätestatud referentsperiood seniselt 24 kuult 36 kuule. Praegune olukord, kus töötuskindlustushüvitist saab vaid seitsmendik kõigist töötutest, on osalt tingitud sellest, et töötust kogevatel isikutel vahelduvad lühemad töötamise perioodid töötusperioodidega. Seetõttu ei ole neil sageli täidetud töötuskindlustushüvitisele õigust andev töötamise ja makse tasumise tingimus – eelneva 24 kuu jooksul vähemalt 12 kuud töötamist ja makse tasumist. Parandamaks korduvalt töötust kogevate isikute kaitset ja võimalusi saada töötuskindlustushüvitist on otsustatud senist referentsperioodi pikendada.

Sama eesmärki toetab ka muudatus, mille järgi töötutoetuse saamine ei nulli varasemat kindlustusstaaži. Korduvat töötust kogevatel inimestel tekib praegu pigem õigus töötutoetusele kui töötuskindlustushüvitisele, sest toetuse saamiseks peab inimene olema töötanud või olema hõivatud tööga võrdsustatud tegevusega 180 päeva eelneva 12 kuu jooksul. Kui isik jääb töötuks ja talle määratakse töötutoetus, nullitakse kehtiva korra järgi kogu tema eelnev kindlustusstaaž. Tööle saamise korral peab ta seetõttu hakkama töötuskindlustusstaaži taas nullist koguma ning tema võimalused saada töötuks jäämise korral töötuskindlustushüvitist on taas väiksemad. Selleks, et anda neile inimestele paremad võimalused töötuskindlustushüvitise saamiseks vajaliku kindlustusstaaži kogumiseks, on otsustatud töötutoetuse määramise korral töötuskindlustusstaaži nullimisest loobuda. Nimetatud muudatused motiveerivad senisest enam töötuid ka lühemaajalisi tööpakkumisi vastu võtma, sest muudatuste mõjul aitab lühiajaline töötamine senisest paremini inimesel end tuleviku töötusriski vastu kindlustada.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside